Maat­skap­pye gaan dié win­ter baie meer vir Eskom se krag be­taal

Beeld - - Sake - Wood, Fin24 – El­vi­ra

Maat­skap­pye en groot ny­wer­he­de gaan dié win­ter ek­stra vir e­lek­tri­si­teit be­taal wan­neer Eskom sy ta­rie­we tus­sen Ju­nie en Au­gus­tus ak­ti­veer.

Só sê He­at­her M­cE­wan, be­stu­ren­de di­rek­teur van R­hi­no Lig­hting.

“Dit gaan nie net daar­oor dat hul­le méér e­lek­tri­si­teit ge­bruik nie, maar ook om­dat hul­le meer per ki­lo­watt­uur be­taal,” sê sy.

Be­ne­wens die jaar­lik­se mu­ni­si­pa­le ta­rief­ver­ho­ging wat op 1 Ju­lie in wer­king tree, gaan Eskom na ver­wag­ting tus­sen Ju­nie en Au­gus­tus meer hef vir e­lek­tri­si­teits­ge­bruik.

Die Na­si­o­na­le E­ner­gie­re­gu­leer­der (Ner­sa) het in Fe­bru­a­rie ’n 2,2%­ver­ho­ging vir die 2017­’18­boek­jaar goed­ge­keur.

“Sa­ke­on­der­ne­mings se e­lek­tri­si­teits­re­ke­nin­ge sal selfs ná Au­gus­tus, wan­neer die win­ter­ta­rie­we weg­val, hoog wees weens dié ver­ho­ging.”

M­cE­wan se waar­sku­wing volg ’n dag na­dat Wim de K­lerk, uit­voe­ren­de hoof van Ar­cel­orMit­tal Suid­A­fri­ka (Am­sa), ge­sê het hy sal waar­skyn­lik be­dry­wig­he­de by sy staal­aan­leg in Sal­dan­ha moet af­skaal as sy ver­soek om la­er ta­rie­we by Eskom mis­luk. “In die win­ter is ons e­lek­tri­si­teits­re­ke­ning vir Sal­dan­ha on­ge­veer 34% van ons uit­ga­wes. Ons kan nie die hoë ta­rie­we be­kos­tig nie, ver­al aan­ge­sien Eskom tans ’n oor­maat aan ka­pa­si­teit het,” sê hy.

De K­lerk sê Am­sa on­der­han­del reeds met Eskom oor spe­si­a­le ta­rie­we en die voor­ge­stel­de ta­rie­we is aan Ner­sa voor­ge­lê. Die ge­sprek­ke met Eskom was po­si­tief en hul­le hoop Ner­sa sal wel die voor­stel­le goed­keur.

“As ons ons pro­duk­sie moet af­skaal, gaan Eskom dit de­fi­ni­tief ook aan sy sak voel,” sê hy.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.