Ma­li­ka­ne ‘sal re­ge­ring nie weer weer­spreek’

Beeld - - Sakenuus - L­le­wel­lyn P­rin­ce

Prof. Chris Ma­li­ka­ne, om­stre­de e­ko­no­mie­se ad­vi­seur van Ma­lu­si Gi­ga­ba, mi­nis­ter van fi­nan­sies, is vas­ge­vat en “sal nooit weer” uit­la­tings in die o­pen­baar maak wat stry­dig is met re­ge­rings­be­leid nie.

Dit was Gi­ga­ba se me­ning gis­ter­og­gend op ’n par­le­men­tê­re vraag.

Da­vid May­nier, DA-woord­voer­der oor fi­nan­sies, wou in ’n vraag by Gi­ga­ba weet of hy e­ni­ge stap­pe ge­doen het om te ver­se­ker dat Ma­li­ka­ne nie weer in die o­pen­baar uit­la­tings maak wat stry­dig is met re­ge­rings­be­leid nie.

Vol­gens Gi­ga­ba het Ma­li­ka­ne se­dert sy om­stre­de uit­la­tings ’n in­duk­sie­kur­sus on­der­gaan om sy “a­ka­de­mie­se le­we in oor­een­stem­ming met die rol van die mi­nis­ter van fi­nan­sies te bring”.

Ma­li­ka­ne het se­dert sy aan­stel­ling groot op­slae ge­maak met uit­la­tings oor ’n ge­wa­pen­de stryd in die naam van ra­di­ka­le e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie, as­ook sy o­pen­li­ke steun vir die na­si­o­na­li­se­ring van die Re­ser­we­bank, grond­ont­ei­e­ning son­der ver­goe­ding en die na­si­o­na­li­se­ring van ban­ke en my­ne.

“Daar­om sal sy uit­la­tings voort­aan strook met re­ge­rings­be­leid, ter­wyl daar in ge­dag­te ge­hou moet word dat die sleu­tel­ken­merk van ’n de­mo­kra­sie vry­heid van spraak is.

“Dit moet op ’n ver­ant­woor­de­li­ke wy­se uit­ge­oe­fen word en daar moet ag ge­slaan word op die po­si­sie wat so ’n per­soon be­klee,” het Gi­ga­ba ge­sê.

Gi­ga­ba se aan­stel­ling as mi­nis­ter van fi­nan­sies het on­der groot om­stre­den­heid ge­skied na­dat pres. Ja­cob Zu­ma sy ka­bi­net in die mid­der­nag­te­li­ke ure van 31 Maart van­jaar ge­skom­mel en in die pro­ses van Pra­vin Gord­han as mi­nis­ter van fi­nan­sies ont­slae ge­raak het.

Twee uit die drie in­ter­na­si­o­na­le gra­de­rings­a­gent­skap­pe het Suid-A­fri­ka se kre­diet­gra­de­ring kort daar­na tot rom­mel­sta­tus af­ge­gra­deer.

Prof. Chris Ma­li­ka­ne

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.