Teg­no­lo­gie nood­saak le­wens­lan­ge op­lei­ding

Beeld - - Sakenuus -

Baie van die werk wat van­jaar se eer­ste­jaar- me­die­se en -re­ke­ning­kun­de­stu­den­te sal doen teen die tyd dat hul­le af­ge­stu­deer is, be­staan nog nie.

Baie pro­fes­si­o­ne­le rol­le van van­dag ver­dwyn of ver­an­der so­veel dat dit oor ’n paar jaar nie her­ken­baar is nie. Men­se en or­ga­ni­sa­sies moet dus die be­lang­rik­heid van le­wens­lan­ge op­lei­ding ver­staan om in ’n ver­an­de­ren­de be­roeps­mark re­le­vant te bly.

Hei­di Du­ve­na­ge van die ou­dit­pro­gram­ver­skaf­fer Sa­ge het daar­oor ge­praat met A­li­son Ja­cob­son, groep­hoof vir di­gi­ta­le stra­te­gie by Di­men­si­on Da­ta, in ’n aan­lyn uit­sen­ding van Sa­ge.

Ja­cob­son sê die koers waar­teen kuns­ma­ti­ge in­tel­li­gen­sie vor­der, be­te­ken re­ke­naars sal baie van die soort werk kan doen waar­voor men­se voor­heen ja­re lank moes stu­deer en ’n pro­fes­si­o­ne­le graad of ser­ti­fi­kaat moes hê. Ge­so­fis­ti­keer­de kuns­ma­ti­ge in­tel­li­gen­sie sal by­voor­beeld ’n ak­ku­ra­ter di­ag­no­se van ’n X-straal kan doen as ’n ra­di­o­loog, of teen­stry­dig­he­de in ’n stel fi­nan­si­ë­le sy­fers vin­ni­ger op­tel as ’n ou­di­teur.

Du­ve­na­ge, hoof van Sa­ge Tal-ent So­lu­ti­ons, sê dit word van­dag toe­ne­mend skaar­ser dat ’n ge­gra­du­eer­de pre­sies gaan doen waar­voor hy of sy stu­deer het.

“Jy moet oop wees om te ver­an­der om re­le­vant te bly – jy moet reg­deur jou loop­baan ge­reed wees om by nu­we pro­jek­te, pro­ses­se en teg­no­lo­gieë aan te pas.”

Ja­cob­son sê so vin­nig as wat teg­no­lo­gie be­roe­pe her­skep of ver­nie­tig, skep dit ook nu­we be­roe­pe. Die uit­da­gings vir wer­kers en or­ga­ni­sa­sies is om vir ’n toe­koms te be­plan waar teg­no­lo­gie vloei­baar is en waar die aard van die werk­ge­leent­he­de van die toe­koms nie be­kend is nie. Van tik­ma­sjie­ne, tot kom­pers tot skoot­re­ke­naars: Teg­no­lo­gie is be­sig om die aan­sig van ver­skeie werk­plek­ke te ver­an­der.

“Ons weet nie hoe die toe­koms gaan lyk nie. So hoe kan van­dag se stu­den­te daar­voor stu­deer?”

Ad­vies aan ma­tri­ku­lan­te

Du­ve­na­ge sê haar ad­vies aan ma­triek­leer­lin­ge is drie­vou­dig:

■ Werk vir ’n jaar of twee om die be­hoef­tes van die di­gi­ta­le werk­plek te ver­staan voor­dat jy op ’n ter­si­ê­re kwa­li­fi­ka­sie be­sluit;

■ Be­stu­deer on­der­wer­pe wat al­ge­meen toe­ge­pas kan word (soos die reg­te, re­ke­ning­kun­de of in­ge­ni­eurs­we­se); en

■ Ont­wik­kel ’n wye reeks be­lang­stel­lings bui­te jou pro­fes­si­o­ne­le kwa­li­fi­ka­sie.

“Van­dag moet pro­gram­meer­ders nie net kan pro­gram­meer nie; hul­le moet ook ver­staan hoe men­se met teg­no­lo­gie ska­kel. Hul­le moet span­spe­lers wees wat goed met an­der kan saam­werk. Ons stel men­se aan vir hul in­ge­steld­heid en hul aan­leg eer­der as om net te kyk of die per­soon ’n ser­ti­fi­kaat het in die reg­te pro­gram­me­rings­taal.”

Ja­cob­son sê die snel­le ver­an­de­rin­ge be­te­ken ge­kwa­li­fi­seer­de, pro­fes­si­o­ne­le be­roeps­lui moet ewe veel tyd be­stee om so­ge­naam­de sag­te vaar­dig­he­de op te skerp as om hul teg­nie­se en pro­fes­si­o­ne­le vaar­dig­he­de te bou.

“Om te leer is die fun­da­men­teel­ste vaar­dig­heid. So­si­a­le vaar­dig­he­de, e­mo­si­o­ne­le in­tel­li­gen­sie, pro­bleem­op­los­sing en kri­tie­se den­ke is van die be­lang­rik­ste vaar­dig­he­de in die werk­plek van die na­bye toe­koms.”

Al kry ’n dok­ter by­voor­beeld meer steun van kuns­ma­ti­ge in­tel­li­gen­sie in die di­ag­no­se van ’n pa­si­ënt, kan geen ma­sjien ’n per­soon ver­vang wat met em­pa­tie ie­mand by wie kan­ker ge­di­ag­no­seer is, kan help om die reg­te be­slui­te oor be­han­de­ling te neem nie. Net so kan ’n re­ke­naar vin­nig ’n op­ti­ma­le pak­ket van ver­se­ke­rings­pro­duk­te vir ’n kli­ënt be­re­ken, maar ’n ma­ke­laar wat ver­staan en sorg­saam is, kan ’n be­lang­ri­ke rol speel om die kli­ënt te help be­sluit.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.