Al­les oor die wy­si­ging aan die Fi­ca­wet

Beeld - - Sakenuus -

Pres. Ja­cob Zu­ma het ver­le­de maand die wy­si­gings­wets­ont­werp op die Wet op die Fi­nan­si­ë­le In­tel­li­gen­sie­sen­trum (Fi­ca) on­der­te­ken.

Die doel van die nu­we wy­si­ging tot die oor­spronk­li­ke Wet op die Fi­nan­si­ë­le In­tel­li­gen­sie­sen­trum (Fi­ca) van 2001 is om Suid-A­fri­ka se ver­moë te ver­sterk om on­wet­ti­ge fi­nan­si­ë­le tran­sak­sies en be­drog te be­kamp – dit sluit geld­was­se­ry, kor­rup­sie, die fi­nan­sie­ring van ter­ro­ris­me en be­las­ting­ont­dui­king in.

Suid-A­fri­ka is se­dert 2003 ’n lid van die in­ter­na­si­o­na­le fi­nan­si­ë­le ak­sie­taak­mag (FATF). Dié lig­gaam, waar­van tal­le lan­de lid is, fo­kus daar­op om pro­to­kols in te stel vir die be­kam­ping van geld­was­se­ry en die fi­nan­sie­ring van toe­ris­me. Suid-A­fri­ka het ook in 2004 die Ver­e­nig­de Na­sies (VN) se teen­kor­rup­sie­kon­ven­sie on­der­te­ken.

Die nu­we Fi­ca-wet word slegs van krag wan­neer Ma­lu­si Gi­ga­ba, mi­nis­ter van fi­nan­sies, ’n da­tum vir die in­wer­king­stel­ling be­paal en die re­ge­ring dit in die S­taats­koe­rant ge­pu­bli­seer het.

Ma­lu­si Gi­ga­ba, mi­nis­ter van fi­nan­sies.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.