Boi­kot kos S­pur dalk mil­joe­ne

Maar los die klein ou­tjies uit, sê baas

Beeld - - Voorblad - Si­mon Son­ne­kus

Die land­wye boi­kot van S­pur-eet­plek­ke het die re­stau­rant­groep moont­lik al mil­joe­ne ge­kos en Pier­re van Ton­der, uit­voe­ren­de hoof, sê boi­kot­ters moet op hóm pik en nie op fran­chi­se-ei­e­naars nie.

Dit is die fran­chi­se-ei­e­naars wat uit­ein­de­lik die swaar­ste on­der die boi­kot ly, sê Van Ton­der.

“Hul­le be­vor­der die e­ko­no­mie. Hul­le sorg dat werk ge­skep word. As jul­le op ie­mand wil pik, pik op my.”

’n Vi­deo is op so­si­a­le me­dia ver­sprei van ’n woe­den­de woor­de­wis­se­ling tus­sen twee ou­ers – ’n swart vrou en ’n wit man – op 19 Maart in die Tex­a­mo-S­pur in Oak­de­ne, Jo­han­nes­burg.

S­pur het die vrou uit­ein­de­lik om ver­sko­ning ge­vra, maar die man al­le S­purs be­let.

Die land­wye ver­ont­waar­di­ging dáár­oor het tot die boi­kot ge­lei.

Dui­sen­de men­se het se­dert die voor­val aan­ge­sluit by die Boi­kot S­pur-groep op Fa­ce­book.

S­kerm­gre­pe van Van Ton­der se T­wit­ter-kom­men­taar het on­der­skrif­te soos: “Hy is ’n laf­aard.

Kruip weg so­dat men­se nie kan sien wat hy twiet en hoe hy gat­kruip nie.”

Da­ni­ël L­öt­ter, woord­voer­der van Front Na­si­o­naal, wat die boi­kot on­der­steun, sê hul­le sal die boi­kot on­der­steun tot­dat Van Ton­der om ver­sko­ning vra om­dat hy nie kon­se­kwent op­ge­tree het nie en be­dank.

Ri­ta Be­nec­ke, ’n fran­chi­se-ei­e­naar, sê die in­kom­ste van haar drie S­pur-re­stau­ran­te in Van­der­bijl­park het die laas­te paar maan­de met tus­sen 20% en 35% ge­tui­mel. “Die men­se praat oor die ge­val wan­neer hul­le hier eet,” sê sy.

Mark Fa­rel­ly, be­dryfs­hoof van die re­stau­rant­groep, sê die fran­chi­se-ei­e­naars wat ge­raak word, sal nie vir die wol­we ge­gooi word nie.

“Ons is be­sig om be­mar­kings­pak­ket­te saam te stel wat hul­le sal help om klan­te te­rug te bring,” sê hy.

Be­nec­ke sê al het die S­pur­groep in die ver­le­de meer na aan­deel­hou­ers ge­luis­ter, luis­ter hul­le nou na die fran­chi­se-ei­e­naars se be­hoef­tes.

“Hul­le doen hul bes om na ons om te sien en ons aan die le­we te hou. In­tus­sen fo­kus ek net daar­op om die diens in my re­stau­rant van ’n uit­son­der­lik hoë ge­hal­te te hou. As ek ek­stra moei­te doen, sal men­se dit sien en te­rug­kom,” sê sy.

L­öt­ter sê hul­le kry die fran­chi­se-ei­e­naars baie jam­mer.

“Ons be­treur hul si­tu­a­sie, maar hul­le moet nou druk uit­oe­fen op hul hoof­kan­toor om ver­an­de­ring aan te bring en Van Ton­der se hard­nek­ki­ge op­tre­de stop te sit.”

Vol­gens Fa­rel­ly was die laas­te paar maan­de ’n be­proe­wing, maar dit is nie uit­sluit­lik aan die boi­kot te wy­te nie.

“Din­ge soos Suid-A­fri­ka se kre­die­taf­gra­de­ring na rom­mel­sta­tus en Pra­vin Gord­han se af­dan­king (as mi­nis­ter van fi­nan­sies) het al­les ’n in­vloed ge­had op ver­brui­kers, wat klaar suk­kel,” sê hy.

Die S­pur-groep, wat al 50 jaar lank be­staan, be­gin blyk­baar in Ju­nie met ’n diep­te-on­der­soek na die voor­val in die Tex­a­moS­pur.

Die groep het op 27 A­pril in ’n ver­kla­ring ge­sê prof. El­mien du P­les­sis van die Noord­wesU­ni­ver­si­teit se regs­fa­kul­teit op die Pot­chef­stroom-kam­pus is ge­vra om ’n pa­neel van ken­ners saam te stel om die voor­val en die han­te­ring daar­van te on­der­soek.

Die vi­de­o­beeld­ma­te­ri­aal sal be­kyk word en oog­ge­tui­es en be­lan­ge­groe­pe wat die boi­kot aan­voer, sal ge­vra word om deel te neem.

Die pa­neel sal dan aan­be­ve­lings aan S­pur doen oor die stap­pe wat hy kan doen wan­neer daar sul­ke voor­val­le is.

’n S­kerm­greep van die rasvideo.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.