CPS sal wel bin­ne 12 maan­de uit wees, sê Sas­sa

Beeld - - Nuss - L­le­wel­lyn P­rin­ce

Die Suid-A­fri­kaan­se a­gent­skap vir maat­skap­li­ke se­ker­heid (Sas­sa) sal wel die diens­te van Cash Pay­mas­ter Ser­vi­ces (CPS) bin­ne 12 maan­de uit­fa­seer soos die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof be­veel het.

Dit kan al teen De­sem­ber ge­beur, maar Sas­sa is nog nie ge­reed om die maat­skap­li­ke toe­lae self uit te be­taal nie, het Ra­paahle Ra­mokg­o­pa, uit­voe­ren­de be­stuur­der vir stra­te­gie en sa­ke­ont­wik­ke­ling by Sas­sa, gis­ter aan die par­le­men­tê­re por­te­feul­je­ko­mi­tee oor maat­skap­li­ke ont­wik­ke­ling ge­sê.

“Ons sal ’n tus­sen­tyd­se diens­ver­skaf­fer aan­stel om dit na­mens Sas­sa te han­teer ter­wyl ons daar­op voor­be­rei.”

Vol­gens Ra­mokg­o­pa sal daar ’n oop ten­der­pro­ses vir ’n tus­sen­tyd­se diens­ver­skaf­fer wees.

Sas­sa het voor die ko­mi­tee ver­skyn om te ver­dui­de­lik hoe hy sy jaar­lik­se pres­ta­sie­plan en -be­gro­ting sal aan­pas om aan die hof­be­vel te vol­doen.

Eer­gis­ter het Sas­sa ook ’n vor­de­rings­ver­slag aan die ko­mi­tee voor­ge­lê oor die stap­pe wat hy se­dert die hof­uit­spraak ge­doen het.

Die uit­ein­de­li­ke doel is om die uit­be­ta­lings self te han­teer, sê Ra­mokg­o­pa.

“Die punt is dat CPS oor die vol­gen­de 12 maan­de uit sal wees.”

Sy sê Sas­sa moet ter voor­be­rei­ding van tyd tot tyd sy am­bi­sies aan­pas om te ver­se­ker dat hy die uit­be­ta­lings self sal kan han­teer.

“Ons moet kun­di­ges aan­stel wat tans by CPS is.

“Ons het by­voor­beeld 416 plaas­li­ke kan­to­re met ge­mid­deld twee CPS­wer­kers by el­ke kan­toor.

“Ons het wel die geld no­dig om daar­die per­so­neel oor te neem.

“Maar aan die an­der kant is ons be­gro­ting vir per­so­neel­kos­te ge­sny.”

Ra­mokg­o­pa sê Sas­sa moet ook in teg­no­lo­gie be­lê wat aan die Re­ser­we­bank se ver­eis­tes vir ku­ber­vei­lig­heid vol­doen, ver­al waar geld tus­sen re­ke­nin­ge oor­ge­plaas word.

Sy het in die bres ge­tree vir Bat­ha­bi­le Dla­mi­ni, mi­nis­ter van maat­skap­li­ke ont­wik­ke­ling, wat vroe­ër ge­sê het dit sal Sas­sa so­wat R6 mil­jard oor vyf jaar kos om self die uit­be­ta­lings te han­teer.

“Dit is ’n ge­raam­de be­drag. “Ons moet nog ’n be­hoor­li­ke kos­te­be­re­ke­ning doen en met ’n fi­na­le be­drag vo­ren­dag kom.

“Die R6 mil­jard waar­van die mi­nis­ter ge­praat het, wys die hui­di­ge denk­wy­se as in ag ge­neem word hoe­veel oor die vol­gen­de vyf jaar in per­so­neel en teg­no­lo­gie be­lê moet word.

“Dit is wel net ’n ge­raam­de be­drag.

“Ons sal wel bin­ne­kort ’n ge­de­tail­leer­de plan daar­oor kan voor­lê.”

Vol­gens Ra­mokg­o­pa het Sas­sa reeds ’n plan oor wat­ter vaar­dig­he­de, ba­sies of ge­spe­si­a­li­seerd, no­dig is om die a­gent­skap in staat te stel om die uit­be­ta­lings self te han­teer.

Sy het be­ves­tig dat al­le in­lig­ting oor be­guns­tig­des wat CPS se­dert 2012 ge­bruik, aan Sas­sa be­hoort.

“Ons het reeds die bi­o­me­trie­se da­ta, die pro­gram­ma­tuur, en­so­voorts op ons eie da­ta­ba­sis vas­ge­vang. Al wat ons nog nie vas­ge­vang het nie, is die tran­sak­sie­da­ta vir uit­be­ta­lings­diens­te.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.