Ho­we moe­nie te ver gaan hiér­oor – mi­nis­ter

Beeld - - Nuss - P­hil­da Es­sop L­le­wel­lyn P­rin­ce.

Ho­we moet die ver­soe­king weer­staan om te ver op die ter­rein van die uit­voe­ren­de en wet­ge­wen­de ge­sag te gaan, sê adv. Mi­cha­el Ma­su­tha, mi­nis­ter van jus­ti­sie.

Hy het gis­ter in sy be­gro­tings­re­de oor die kan­toor van die hoof­reg­ter in die Na­si­o­na­le Ver­ga­de­ring ge­sê die rol van die reg­bank raak ne­te­li­ger wan­neer die ho­we ge­vra word om oor dis­pu­te te be­slis wat bui­te die ter­rein van ho­we val, “wat dees­dae ’n al­ge­me­ne fe­no­meen” word.

“Wan­neer daar oor sul­ke dis­pu­te be­slis word, word van ho­we ver­wag om reg­ter­li­ke self­be­heer­sing uit te oe­fen bin­ne die ge­de­fi­ni­eer­de gren­se van die Grond­wet en moet die ver­soe­king weer­staan word om te ver te gaan op die ter­rein van die uit­voe­ren­de en wet­ge­wen­de ge­sag,” het Ma­su­tha ge­sê.

Dr. Cor­né Mul­der, hoof­sweep van die VF Plus, het ge­sê as ’n me­nings­pei­ling van­dag ge­doen word, sal ge­vind word dat die pu­bliek ver­troue in die reg­bank het. Hul­le het feit­lik geen ver­troue in die wet­ge­wen­de ge­sag nie en nog min­der ver­troue in die uit­voe­ren­de ge­sag.

“Die ANC sê hy re­spek­teer die ho­we, maar hy doen dit nie, daar­om het ons die Sas­sa-ge­mors om­dat die mi­nis­ter nie die hof­be­vel ge­hoor­saam het nie.”

Wer­ner Horn, DA-LP, het ge­sê el­ke Suid-A­fri­ka­ner be­hoort ui­ters be­kom­merd te wees oor die on­lang­se op­mer­king deur hoof­reg­ter Mo­goeng Mo­goeng dat reg­ters deur erns­ti­ger ge­va­re in die ge­sig ge­staar word as die ri­si­ko om hul werk te ver­loor wan­neer hul­le on­ge­wil­de be­slui­te neem.

S­te­ve Swart, ACDP-LP, het ge­sê as die uit­voe­ren­de ge­sag nie sy funk­sies uit­voer en die par­le­ment nie sy oor­sig­funk­sie uit­voer nie, is die ho­we ver­plig om in te tree en hul­le ver­ant­woord­baar te hou.

Ma­su­tha het in sy re­pliek op­ge­merk dat die op­po­si­sie­po­li­tiek van “die raad­saal na die ho­we” ver­skuif het. Hy won­der of hul­le men­se se le­wens reg­tig ten goe­de wil trans­for­meer of net daar­op uit is om po­li­tie­ke mag te ver­kry.

■ In die de­bat oor die de­par­te­ment van mo­ni­te­ring, e­va­lu­e­ring en be­plan­ning het Dei­dré Car­ter, Co­peLP, ge­sê as dié de­par­te­ment sy werk ge­doen het, sou kor­rup­sie nie so erg ge­wees het nie. “Ons mis­luk­ken­de staat word deur ’n pre­si­dent ge­lei wat ir­ra­si­o­neel op­tree.”

Toe sy wei­er om dié stel­ling te­rug te trek, is haar spreek­beurt kort­ge­knip, be­rig

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.