‘90% SA mu­siek g’n ANC se be­leid’

Beeld - - Nuss - P­hil­da Es­sop

Die ANC het nie ’n be­leid dat 90% van die mu­siek wat op die SAUK se ra­dio- en TV-sta­sies ge­speel word plaas­lik moet wees nie.

Ay­an­da Dlod­lo, mi­nis­ter van kom­mu­ni­ka­sie, het gis­ter aan die par­le­men­tê­re staan­de ko­mi­tee oor o­pen­ba­re re­ke­nin­ge (S­koor) ge­sê daar is ’n be­leid oor plaas­li­ke in­houd, “maar nie 90% nie”.

On­re­ël­ma­ti­ge uit­ga­wes by die SAUK is gis­ter in die S­koor-sit­ting be­spreek.

Dlod­lo sê sy het on­langs ver­ga­der met ’n or­ga­ni­sa­sie wat mu­si­kan­te en ak­teurs ver­teen­woor­dig en dat dié ge­kla het oor die SAUK se be­leid oor 90% plaas­li­ke in­houd.

“Die raad sal in ’n sta­di­um te­rug­kom en daar­oor ver­slag doen oor of dié be­sluit die geld­sa­ke van die SAUK ge­raak het of nie. Hul­le was on­der die in­druk dat die be­leid af­ge­skaf is. Ek is nie be­wus daar­van dat die be­leid ge­staak is nie om­dat ek nie daar­die in­lig­ting voor my het nie.”

Dlod­lo sê die las om men­se in die mu­siek­be­dryf te laat groei en ont­wik­kel, kan nooit net op die SAUK se skou­ers rus nie.

“Die de­par­te­ment van kuns en kul­tuur het die ver­ant­woor­de­lik­heid om te help; die de­par­te­ment van han­del en ny­wer­heid en van klein­sa­ke­ont­wik­ke­ling en baie an­der de­par­te­men­te be­hoort ook te help so­dat die las deur die re­ge­ring in sy ge­heel ge­dra word,” sê Dlod­lo.

Hlau­di Mot­soe­neng, voor­ma­li­ge be­dryfs­hoof van die SAUK, het dié be­leid vir die SAUK se ra­dio- en TV-sta­sies ver­le­de jaar in­ge­stel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.