M­ba­lu­la se uit­spra­ke oor vuur­wa­pens on­in­ge­lig, sê ak­ti­vis

Beeld - - Nuss - A­let Jou­bert

Die mi­nis­ter van po­li­sie se uit­spra­ke oor vuur­wa­pens is on­in­ge­lig en ver­skuif die skuld van die po­li­sie se wan­funk­si­o­ne­le ad­mi­nis­tra­sie van vuur­wa­pens af, sê die pro­ku­reur en vuur­wa­pen-ak­ti­vis Mar­tin Hood.

Hy het ge­re­a­geer na­dat Fi­ki­le M­ba­lu­la, die mi­nis­ter, ge­sê het daar moet min­der vuur­wa­pens in om­loop wees, en min­der wa­pens, wet­tig én on­wet­tig, moet ver­sprei word.

Dit was ná die skiet­dood van die ra­dio-om­roe­per en ak­teur Mand­la Hlatshwa­yo Son­dag in ’n roof­tog by ’n kroeg in So­we­to.

M­ba­lu­la het ge­sê hy gaan hom daar­voor be­y­wer om die wets­ont­werp wat die im­pak van vuur­wa­pens op die sa­me­le­wing en be­per­kings op die uit­rei­king van vuur­wa­pen­li­sen­sies re­gu­leer deur te druk.

“Die mi­nis­ter praat uit on­kun­de, want hy is nuut,” sê Hood.

“Die wets­ont­werp be­vat on­werk­ba­re voor­stel­le soos dat el­ke vuur­wa­pen in die land ’n bal­lis­tie­se toets moet on­der­gaan.”

Die toets­be­vin­dings sal ge­hou kan word om vuur­wa­pen­ver­wan­te mis­da­de te help op­los.

“Met die vuur­wa­pen-am­nes­tie van 2005 en 2010, toe 120 000 vuur­wa­pens in­ge­dien is, is nie ’n en­ke­le mis­da­di­ger op­ge­spoor ná bal­lis­tie­se toet­se op die wa­pens nie,” sê Hood.

Vol­gens hom is die po­li­sie se vuur­wa­pe­n­ad­mi­nis­tra­sie wan­funk­si­o­neel.

“Daar­van ge­tuig die tal­le hof­ge­din­ge en die de­bat oor her­li­sen­si­ë­ring. Ons het ’n pro­bleem, want die po­li­sie doen nie hul werk nie.”

Die SA Jag­ters- en Wild­be­wa­rings­ver­e­ni­ging (SAJWV) se aan­soek teen die mi­nis­ter van po­li­sie oor die grond­wet­lik­heid van die po­li­sie se stand­punt oor die her­nu­wing van vuur­wa­pen­li­sen­sies is in A­pril in die hoog­ge­regs­hof in P­re­to­ria aan­ge­hoor.

“Dit was na­dat die po­li­sie se­dert Fe­bru­a­rie 2016 vuur­wa­pe­n­ei­e­naars wie se li­sen­sies reeds ver­val het, op­drag ge­gee het om hul vuur­wa­pens by die naas­te po­li­sie­kan­toor in te dien vir ver­nie­ti­ging,” sê die SAJWV op sy web­werf.

Die SAJWV sê in ’n re­kla­me­vi­deo hy ver­teen­woor­dig so­wat 190 000 men­se wie se vuur­wa­pen­li­sen­sies se­dert 2011 ver­val het en wat nie her­nu­wings­aan­soe­ke in­ge­dien het nie.

F­red Camp­hor, uit­voe­ren­de hoof van SA Jag­ters, sê op die­self­de web­werf: “Die vuur­wa­pe­n­ei­e­naars het een­vou­dig net ver­geet dat die li­sen­sies ver­val het. Hier­die men­se is nie mis­da­di­gers nie en die wa­pens is ook nooit vir mis­daad ge­bruik nie.”

Camp­hor meen soos in die ge­val van mo­to­ris­te wie se ry­be­wy­se ver­stryk het, moet vuur­wa­pe­n­ei­e­naars lie­wer ’n ad­mi­nis­tra­tie­we boe­te be­taal son­der om van sy/haar vuur­wa­pen af­stand te doen.

Uit­spraak in die saak is voor­be­hou.

Gun F­ree South A­fri­ca (GFSA), wat as vriend van die hof tot die saak toe­ge­tree het, meen stren­ger be­heer is no­dig om die aan­tal vuur­wa­pens in om­loop te ver­min­der.

Nu­rahn Ryk­lief, woord­voer­der, sê M­ba­lu­la moet ’n veel­vul­di­ge be­na­de­ring toe­pas as hy vuur­wa­pens wil ver­min­der.

“Be­perk ei­e­naar­skap; pas die wet toe; ver­sterk in­tel­li­gen­sie­ge­dre­we op­tre­des teen mis­daad en stel ’n vuur­wa­pen-am­nes­tie in.”

Die po­li­sie het ’n blou­tjie ge­loop toe hy ’n vuur­wa­pen-am­nes­tie son­der die par­le­ment se goed­keu­ring wou in­stel.

Lt.genl. K­ho­mot­so P­hahla­ne, waar­ne­men­de po­li­sie­hoof, skryf in ’n me­mo­ran­dum van 8 Mei wat op die SAJVW se web­werf ge­pu­bli­seer is dat die mi­nis­ter van po­li­sie ’n nu­we voor­stel aan die par­le­ment voor­ge­lê het wat nou oor­weeg sal word.

Na­vrae aan brig. Vish Nai­doo, po­li­sie­woord­voer­der, oor die moont­li­ke da­tums vir so ’n am­nes­tie, is nie be­ant­woord nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.