Reg­ter sê van­dag of Nt­le­me­za mag werk

Beeld - - Nuss -

Die hoog­ge­regs­hof in P­re­to­ria sê van­dag of lt.genl. Ber­ning Nt­le­me­za sy vo­ri­ge stoel by die Val­ke se hoof­kan­toor in P­re­to­ria voor­lo­pig mag in­neem en sy sel­foon en amps­mo­tor kan te­rug­kry.

Adv. N­ce­ba Du­ka­da SC, sy regs­ver­teen­woor­di­ger, het gis­ter in ’n drin­gen­de aan­soek ge­vra dat Fi­ki­le M­ba­lu­la, mi­nis­ter van po­li­sie, nie toe­ge­laat word om Nt­le­me­za te ver­hin­der om sy plig­te te her­vat nie, want dit is ’n “voort­ge­set­te on­wet­ti­ge daad”.

Toe Nt­le­me­za sy ap­pèlaan­soek in­ge­dien het teen die hof­be­slis­sing dat hy nie ge­skik is om die Val­ke te lei nie, het dit “ou­to­ma­ties” die hoog­ge­regs­hof se be­vel in A­pril op­ge­skort dat hy sy pos moet ver­laat, voer Du­ka­da aan.

Die ap­pèl word op 2 Ju­nie in die ap­pèl­hof in Bloem­fon­tein aan­ge­hoor.

M­ba­lu­la het in A­pril op ’n me­di­a­kon­fe­ren­sie ge­sê Nt­le­me­za se aan­soek in die ap­pèl­hof ver­an­der niks aan die feit dat ’n hof hom on­ge­skik be­vind het om hoof van die Val­ke te wees nie.

’n Vol­bank van die hoog­ge­regs­hof het in Maart be­vind dat Na­thi Nhle­ko, des­tyd­se mi­nis­ter van po­li­sie, hof­be­vin­dings ver­ont­ag­saam het dat Nt­le­me­za nie die no­di­ge in­te­gri­teit en eer­lik­heid het vir die pos nie.

In A­pril het die hof be­veel dat Nt­le­me­za sy pos ver­laat.

Nt­le­me­za, wat steeds sy sa­la­ris ont­vang, dien sy drin­gen­de aan­soek in teen M­ba­lu­la, lt.genl. Yo­li­sa Ma­ta­ka­ta, waar­ne­men­de hoof van die Val­ke, die He­len Suz­man-stig­ting en die or­ga­ni­sa­sie F­ree­dom Un­der Law.

Hy vra die hof om dié re­spon­den­te te ver­bied om o­pen­ba­re ver­kla­rings te maak wat hom ver­ne­der, af­kraak, in die ver­leent­heid stel en on­der­myn.

Hy wil ook sy amp­te­li­ke voer­tuig en sel­foon te­rug­hê.

Reg­ter S­hei­la Mp­hahle­le het ge­sê Du­ka­da moet haar oor­tuig dit is ’n drin­gen­de aan­soek.

“Die e­nig­ste kwes­sies, toe ek deur die hof­stuk­ke ge­gaan het, is die mo­tor en die sel­foon,” het sy ge­sê.

Adv. Na­zeer Cas­sim SC, na­mens M­ba­lu­la, het ge­sê die hoog­ge­regs­hof se vol­bank het be­vind Nt­le­me­za is nie ge­skik vir die pos nie en dít is ’n “ob­jek­tie­we feit”.

Cas­sim het ge­sê Nt­le­me­za “is op vol­le be­ta­ling. Sy ap­pèl is op 2 Ju­nie. Dit is oor twee we­ke. Maar hul­le (Nt­le­me­za) kom nou hier­heen om mags­po­li­tie­ke pun­te te pro­beer aan­te­ken”.

Dit sal geen na­deel vir Nt­le­me­za in­hou as hy nie in­tus­sen kan te­rug­gaan werk toe nie, het hy ge­sê.

Lt.genl. Ber­ning Nt­le­me­za Fo­to: EMILE HENDRICKS

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.