Mi­nis­ter, E­s­kom­di­rek­sie moet in par­le­ment sê oor Mo­le­fe

Beeld - - Sake - Vi­da Booy­sen

Teen­kan­ting oor die her­aan­stel­ling van B­ri­an Mo­le­fe as uit­voe­ren­de hoof van E­s­kom kring uit, ter­wyl die ANC die kwes­sie soos ’n warm pa­tat tus­sen die re­ge­ring en die par­ty rond­gooi.

In die jong­ste ver­wik­ke­ling sal Lyn­ne Bro­wn, mi­nis­ter van o­pen­ba­re on­der­ne­mings, en E­s­kom se di­rek­sie mô­re voor die par­le­men­tê­re por­te­feul­je­ko­mi­tee oor o­pen­ba­re on­der­ne­mings moet ver­skyn oor die Mo­le­fe-de­ba­kel en die stand van sa­ke by E­s­kom.

Na­ta­sha Maz­zo­ne, DA-woord­voer­der oor o­pen­ba­re on­der­ne­mings, sê Daphne Rantho, waar­ne­men­de voor­sit­ter van die die por­te­feul­je­ko­mi­tee, het in­ge­stem tot die DA se ver­soek om ’n bui­ten­ge­wo­ne sit­ting.

“Ons sal vra dat Bro­wn en E­s­kom se di­rek­sie vry­wil­lig tot ’n par­le­men­tê­re on­der­soek in­stem, want dit is die e­nig­ste me­ga­nis­me wat E­s­kom ver­ant­woord­baar kan hou en kan vas­stel hoe dit ge­beur het dat Mo­le­fe na E­s­kom te­rug­ge­keer het,” sê Maz­zo­ne.

G­we­de Man­tas­he, se­kre­ta­ris­ge­ne­raal van die ANC, het Dins­dag­aand ge­sê die ANC se ses top­lei­ers het Bro­wn op­drag ge­gee om Mo­le­fe se her­aan­stel­ling te­rug te trek om­dat die kwes­sie waar­skyn­lik in ’n hof sal be­land.

Die mi­nis­ter sê op haar beurt sy sal met p­res. Ja­cob Zu­ma en adj.p­res. Cy­ril Ra­map­ho­sa praat om die kwes­sie te pro­beer by­lê.

Fin24 be­rig Bro­wn is Maan­dag na Lut­hu­li-huis in Jo­han­nes­burg ont­bied en be­veel om Mo­le­fe se her­aan­stel­ling op te skort. Vol­gens haar is op die ver­ga­de­ring, wat die par­ty se top­ses in­ge­sluit het, be­sluit dat die re­ge­ring die saak sal op­los.

“Die mi­nis­ter praat met die pre­si­dent en die ad­junk­pre­si­dent oor die kwes­sie,” sê Bro­wn se woord­voer­der, Co­lin Cruy­wa­gen.

In­tus­sen sê Par­mi Na­te­san, uit­voe­ren­de di­rek­teur van kor­po­ra­tie­we be­heer by die In­s­ti­tuut van

Di­rek­teu­re van Sui­der-A­fri­ka (Iod­sa), die o­pen­ba­re ver­ont­waar­di­ging oor die her­aan­stel­ling van Mo­le­fe as uit­voe­ren­de hoof van E­s­kom na­dat hy drie maan­de lank ’n ANC-LP was, wys waar­om deur­sig­tig­heid so nood­saak­lik vir goeie kor­po­ra­tie­we be­heer is.

’n Ge­brek aan deur­sig­tig­heid wek twy­fel oor ’n or­ga­ni­sa­sie se goeie trou en laat vrae oor die lang­ter­myn-vol­hou­baar­heid van die in­stel­ling ont­staan, sê sy.

“Daar was ver­skeie o­pen­ba­re ver­kla­rings oor die kwes­sie, wat vrae laat ont­staan oor ’n sleu­telin­stel­ling wat groot­liks deur Suid-A­fri­ka­ners se geld ge­fi­nan­sier word en wat nood­saak­lik vir e­ko­no­mie­se groei is.”

Sy sê toe Mo­le­fe se ge­loof­waar­dig­heid in die voor­ma­li­ge o­pen­ba­re be­sker­mer se ver­slag oor staat­skaping be­vraag­te­ken is, het hy op ’n baie o­pen­ba­re wy­se van sy pos af­stand ge­doen en selfs ge­sê dit is ge­doen “in be­lang van goeie kor­po­ra­tie­we be­heer”.

“Dit is on­dui­de­lik wat in­tus­sen ge­beur het om hom en die di­rek­sie te oor­tuig dat sy her­aan­stel­ling in be­lang van goeie kor­po­ra­tie­we be­heer sal wees.”

Sy wys daar­op dat dit in­tus­sen aan die lig ge­kom het dat Mo­le­fe op ’n baie groot gra­ti­fi­ka­sie ge­reg­tig is in oor­een­stem­ming met sy “vroeë af­tre­de”, ter­wyl hy on­der ’n wolk be­dank het.

“Ons moet aan­neem die di­rek­sie kan ’n ra­si­o­ne­le ver­dui­de­li­king gee van waar­om sy ver­soek vir vroeë af­tre­de toe­ge­staan is en dat dit in oor­een­stem­ming met maat­skap­py­be­leid is. Son­der ’n ver­dui­de­li­king be­ves­tig dié ge­beu­re net die o­pen­ba­re op­vat­ting dat mnr. Mo­le­fe bui­ten­ge­wo­ne reg­te het.”

Die mi­nis­ter, as ver­teen­woor­di­ger van die aan­deel­hou­er (die staat), het baie groter in­spraak in die aan­stel­ling van uit­voe­ren­de be­stuurs­lui as die di­rek­sie, maar goeie prak­tyk ver­eis nog­tans dat die aan­stel­ling van die uit­voe­ren­de hoof ’n “ro­buus­te en deur­sig­ti­ge” pro­ses moet wees. “Son­der ’n ver­dui­de­li­king kan die af­lei­ding ge­maak word dat daar on­be­hoor­li­ke in­vloed van bui­te was, soos wat heel­wat me­di­a­be­rig­te en die staat­skapings­ver­slag sug­ge­reer.”

B­ri­an Mo­le­fe Fo­to: CI­TY PRESS

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.