Fo­kus op skuld­be­ra­ding:

Ver­brui­kers kan per­soon­li­ke rom­mel­sta­tus só ver­my

Beeld - - Sake nuus - Fou­rie Ros­souw Ian Par­sons

Suid-A­fri­kaan­se ver­brui­kers en hul gel­de­li­ke pro­ble­me het lank voor rom­mel­sta­tus be­gin.

Die on­lang­se af­gra­de­ring van Suid-A­fri­ka se be­leg­ging­sta­tus sal hier­die pro­ble­me ver­er­ger, maar die ge­mid­del­de bur­ger kan dit nie as ’n ver­sko­ning ge­bruik vir sy of haar sleg­te gel­de­li­ke si­tu­a­sie nie.

So re­ken Paul Slot, di­rek­teur van Octogen, een van Suid-A­fri­ka se voor­ste skuld­be­ra­dings­maat­skap­pye.

Dit is al­om­be­kend dat Suid-A­fri­ka­ners met groot skuld­las­te leef. So­wat 24 mil­joen men­se in Suid-A­fri­ka leef met kre­diet, waar­van slegs 59% ’n goeie kre­diet­ge­skie­de­nis het.

Die re­des waar­om so baie men­se suk­kel om skuld­vry te leef is di­vers, maar vol­gens Slot is daar twee fak­to­re wat bo die res uit­staan: die ge­brek aan ’n nood­fonds en hoe mak­lik dit is om ’n le­ning te kry. Vol­gens Slot be­land baie men­se die­per in sleg­te skuld om­dat hul­le ’n kri­sis of nood­ge­val met ’n le­ning moet op­los. ’n K­re­diet­li­miet word ver­hoog of ’n per­soon­li­ke le­ning word uit­ge­neem om al­le­daag­se pro­ble­me op te los soos die her­stel van ’n mo­tor wat moei­lik­heid gee. Dié pa­troon word ge­reeld her­haal en ver­oor­saak dat ver­brui­kers hul­le in ’n al­e­wi­ge si­tu­a­sie van skuld be­vind.

Vol­gens Octogen se na­vor­sing be­stee Suid-A­fri­ka­ners ge­mid­deld 64% van hul be­stee­ba­re in­kom­ste aan die te­rug­be­ta­ling van skuld.

In die lig van rom­mel­sta­tus is dit kom­mer­wek­kend. Wan­neer ren­te­koer­se styg en le­wens­kos­te ver­hoog, word die druk om kre­diet­ver­skaf­fers te­rug te be­taal on­houd­baar hoog. Teen die tyd dat men­se om pro­fes­si­o­ne­le hulp vra, het hul­le heel dik­wels be­lang­ri­ke af­trek­kings, soos ver­se­ke­ring, le­wens­po­lis­se en pen­si­oen­by­dra­es, ge­staak.

Die ont­wik­ke­ling van fi­nan­si­ë­le ge­let­terd­heid by al­le­daag­se Suid-A­fri­ka­ners is brood­no­dig. Dit is ver­al die mid­del­klas wat kan baat vind by goeie gel­de­li­ke be­plan­ning. Men­se is ook ge­neig om veels te lank te wag voor­dat hul­le pro­fes­si­o­ne­le ad­vies soek. ’n Maat­skap­py soos Octogen se ge­fa­si­li­teer­de skuld­be­ra­dings­pro­gram help men­se hier­die ge­let­terd­heid kweek.

Vir men­se wat ver­moed dat hul­le af­stuur op ’n gel­de­li­ke ver­knor­sing, be­veel Slot die vol­gen­de stap­pe aan: Pas jou be­gro­ting aan so­dat jy al­tyd jou klein­ste skuld vin­ni­ger kan delg. Moet on­der geen om­stan­dig­he­de jou ri­si­ko­be­stuurs­plan staak nie. In tye van ’n nood­ge­val wil jy nie ge­strand wees son­der goeie ver­se­ke­ring nie. As sa­ke nie ver­be­ter nie, kry so gou as moont­lik pro­fes­si­o­ne­le ad­vies.

In ’n tyd waar­in baie SuidA­fri­ka­ners voel hul toe­koms (en dié van hul kin­ders) word ge­steel deur al­ler­lei ek­ster­ne fak­to­re, blyk dit dat skuld die groot­ste dief is.

Vol­gens Octogen se na­vor­sing be­stee SuidA­fri­ka­ners ge­mid­deld 64% van hul be­stee­ba­re in­kom­ste aan die te­rug­be­ta­ling van skuld. In die lig van rom­mel­sta­tus is dit kom­mer­wek­kend.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.