S­ka­lie­gas­eks­plo­ra­sie: Ver­tra­gings ver­wag

Beeld - - Sake nuus - Fran­cois Wil­li­ams Reu­ters

Die be­gin van ska­lie­ga­seks­plo­ra­sie in die Ka­roo sal waar­skyn­lik deur reg­stap­pe ver­traag word net soos wat die re­ge­ring se kern­krag­ten­der ver­traag is.

Mat­thew Bur­nell, di­rek­teur vir om­ge­wing by die regs­fir­ma Her­bert S­mith F­ree­hills, sê in ag ge­no­me die teen­kan­ting van om­ge­wing­sen ge­meen­skaps­groe­pe teen hi­dro­bre­king en ska­lie­gas­ont­gin­ning in die Ka­roo word ver­tra­gings ver­wag om­dat die groe­pe al­le reg­s­ka­na­le sal ge­bruik om ska­lie­gas­pro­jek­te te stuit.

Die om­ge­wings­groep Earth­li­fe A­fri­ca en die om­ge­wings­in­sti­tuut van Sui­der-A­fri­kaan­se ge­loofs­ge­meen­skap­pe (Saf­cei) se reg­stap­pe om te keer dat die re­ge­ring voort­gaan met ’n nu­we kern­krag­ten­der het on­langs ge­slaag.

het van­dees­week be­rig die re­ge­ring kan al teen ein­de Sep­tem­ber die eer­ste li­sen­sies vir ska­lie­ga­seks­plo­ra­sie uit­reik.

Lin­di­we Me­kwe, waar­ne­men­de hoof van die Pe­tro­le­uma­gent­skap van Suid-A­fri­ka (Pa­sa), sê S­hell, Fal­con en Bun­du is drie van die vyf maat­skap­pye wat aan­soek ge­doen het.

Pa­sa oor­weeg die aan­soe­ke en sal ’n aan­be­ve­ling aan Mo­se­ben­zi

Z­wa­ne, mi­nis­ter van mi­ne­ra­le bron­ne, doen.

Me­kwe ver­wag dat hy teen die twee­de of der­de kwar­taal oor die aan­soe­ke kan be­sluit.

“As die be­sluit van­jaar ge­neem word, sal die eks­plo­ra­sie­reg­te vir drie jaar geld en eks­plo­ra­sie voor die ein­de van die drie jaar moet be­gin.”

Bur­nell sê die aan­soe­kers kan min doen om te voor­kom dat om­ge­wings­groe­pe teen die toe­ken­ning van li­sen­sies ap­pel­leer. Wat hul­le wel kan doen, is om die ge­loof­waar­dig­heid van die ak­ti­vis­te se be­we­rings te be­perk deur se­ker te maak hul om­ge­wings­im­pak­stu­dies is deeg­lik en fout­loos.

Bur­nell sê dit kan baie moei­lik wees om dis­pu­te deur kon­sul­ta­sie of be­mid­de­ling op te los. Om­ge­wings­ak­ti­vis­te is nie be­reid om kom­pro­mieë aan te gaan nie om­dat dit hul doel­wit on­der­myn om die om­ge­wing te be­skerm.

Hy meen daar is wet­li­ke pro­ses­se wat ge­bruik kan word wan­neer o­pen­ba­re deel­na­me­pro­ses­se ge­skep word om die ri­si­ko van ap­pèl te ver­min­der.

Her­bert S­mith F­ree­hills is ’n in­ter­na­si­o­na­le regs­fir­ma wat ska­lie­ga­seks­plo­reer­ders al ge­help het om pro­jek­te in B­rit­tan­je en Aus­tra­lië aan die gang te kry.

Teen­stan­ders van ska­lie­ga­seks­plo­ra­sie in die Ka­roo ten ty­de van ’n be­to­ging in 2014 by die par­le­ment in Kaap­stad. Fo­to: ADEEB GAMIELDIEN

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.