Dis­C­hem se om­set groei met 11 nu­we win­kels

Beeld - - Sake nuus - Han­lie S­tad­ler

Dis-C­hem, wat op 18 No­vem­ber sy bui­ging op die JSE ge­maak het, het gis­ter­og­gend sy eer­ste stel re­sul­ta­te se­dert sy no­te­ring be­kend ge­maak.

Dit toon dat die mark vir me­di­sy­ne en toi­let­wa­re baie veer­krag­tig is, selfs al gaan dit broek­skeur met baie ver­brui­kers – iets wat ook on­langs uit C­licks se sy­fers ge­blyk het.

Vir die boek­jaar tot ein­de Maart het die af­slagap­teek­groep se in­kom­ste voor ren­te, be­las­ting, waar­de­ver­min­de­ring en af­skry­wings (e­bit­da) met 21,8% ge­styg en sy na­be­las­te wins met 13,8%.

Die maat­skap­py se wins­grens is nou 24,4%, ’n he­le per­sen­ta­sie­punt ho­ër as in 2016 (23,4%).

Die maat­skap­py se we­sens­ver­dien­ste per aan­deel het met 63,7% tot 74,7c ge­daal, maar dit is om­dat nog aan­de­le uit­ge­reik is. Dié stap in Ja­nu­a­rie en Fe­bru­a­rie 2016 was deel van die groep se her­struk­tu­re­ring in die aan­loop tot die no­te­ring van 27,5% van sy aan­de­le op die JSE.

I­van Saltz­man, uit­voe­ren­de hoof, en sy vrou, Ly­net­te, het die eer­ste Dis-C­hem 39 jaar ge­le­de in Jo­han­nes­burg ge­o­pen. Dis-C­hem het die af­ge­lo­pe boek­jaar 11 nu­we win­kels oop­ge­maak en het nou 108. Die maat­skap­py het sy ver­sprei­ding­sen­trum in Del­mas uit­ge­brei, een in Dur­ban vol­tooi en is by­na klaar met sy Kaap­se ver­sprei­ding­sen­trum.

In die eer­ste agt we­ke van sy nu­we boek­jaar, tot ein­de A­pril, het sy om­set met 15,2% ge­styg en om­set in win­kels met 9,7%. On­danks dié ste­wi­ge be­gin ver­wag die maat­skap­py dat ver­brui­kers se be­ste­ding ge­demp sal bly weens voort­sle­pen­de po­li­tie­ke on­se­ker­heid, trae e­ko­no­mie­se groei en ho­ër be­las­ting.

Dis-C­hem het op 18 No­vem­ber teen R23,26 per aan­deel ge­no­teer. Se­dert­dien het dit ’n laag­te­punt van R18,50 en ’n hoog­te­punt van R25,92 be­haal. Dit het Dins­dag op R24,75 ge­sluit.

Die to­ta­le groep­om­set het met 14,7% tot R17,3 mil­jard ge­styg, om­set in win­kels met 15,3% en om­set in win­kels wat ook in die vo­ri­ge boek­jaar oop was met 9,1%.

Die groot­han­de­lom­set het met 22,2% ge­styg. Dit ver­teen­woor­dig CJ Dis­tri­bu­ti­on, die fi­li­aal wat voor­raad aan DisC­hem-win­kels, TLC-fran­chi­ses en on­af­hank­li­ke ap­te­ke le­wer. Dis-C­hem be­heer na­ge­noeg 25% van die groot­han­del­mark.

Die bru­to wins het met 19,4% tot R4,2 mil­jard ge­styg, die wins­grens tot 24,4% (2016: 23,4%) en die be­dryfs­wins met 24,3% tot R1,1 mil­jard.

’n Fi­na­le di­vi­dend van net meer as 7c per aan­deel is uit­ge­reik.

■ Die ap­teek­groep C­licks se wins het in die half­jaar tot ein­de Fe­bru­a­rie met 14,5% tot R582,7 mil­joen ge­styg.

Die wins­groei is ver­kry op die groep, wat ook ’n groot­han­de­laar het, se to­ta­le om­set, wat met 8,5% tot R13,1 mil­jard ge­styg het. Die klein­han­dels­ver­ko­pe het met 13% tot R9,2 mil­jard ge­styg.

Dis­C­hem se tak in die nu­we Mall of A­fri­ca in Mid­rand.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.