S­pear spog met lek­ker ste­wi­ge di­vi­dend ná no­te­ring

Beeld - - Sake nuus - Fran­cois Wil­li­ams

Die S­pear-ei­en­doms­fonds wat in No­vem­ber 2016 op die JSE ge­no­teer het, spog met ’n di­vi­dend van 23,51c per aan­deel in sy eer­ste stel re­sul­ta­te wat hy be­kend ge­maak het se­dert die no­te­ring.

S­pear is oor­heer­send in Wes- en Suid-Kaap­se ei­en­dom be­lê en het in die vier maan­de tot ein­de Fe­bru­a­rie sy net­to ba­te­waar­de per aan­deel met 7% tot R10,03 ver­hoog.

Die fonds hoop om op

22 Mei na die hoof­bord van die JSE te skuif.

S­pear, met Mi­ke Flax as uit­voe­ren­de hoof, het R250 mil­joen met sy no­te­ring op 11 No­vem­ber in­ge­sa­mel en R119 mil­joen deur ’n aan­deel­uit­rei­king ein­de Fe­bru­a­rie.

Die eer­ste di­vi­dend van 23,51c per aan­deel is 16,75% meer as die voor­uit­skat­ting wat hy in sy voor­no­te­rings­ver­kla­ring ge­doen het.

Quin­tin Ros­si, S­pear se be­stu­ren­de di­rek­teur, ver­wag die ver­sprei­ding vir die vol­le boek­jaar kan tus­sen 76c en 78c wees.

S­pear het ná die jaar­ein­de oor­drag ge­neem op twee ei­en­dom­me in die Ty­ger­val­lei-om­ge­wing – Se­lecti­ve Hou­se en Ed­ward­straat 142.

Ei­en­dom­me waar­voor hy koop­kon­trak­te ge­sluit het, vir ’n to­ta­le waar­de van meer as R1 mil­jard, sluit in:

■ Lang­straat 2, Kaap­stad;

■ 15 on Oran­ge, Kaap­stad;

■ Me­ga Park, Bell­vil­le; en

■ Vi­r­gin Acti­ve se ge­bou in Ge­or­ge.

15 on Oran­ge is die per­seel in Oran­je­straat in die Tui­ne waar die A­fri­can P­ri­de 15 on Oran­ge Ho­tel & Spa ge­bou is.

Sy be­staan­de por­te­feul­je strek oor kom­mer­si­ë­le en ny­wer­heids­ei­en­dom­me van So­mer­set-Wes tot Black­he­ath, Pa­row In­dus­tria, Mil­ner­ton, Ty­ger­val­lei, Ep­ping, Paar­den­ei­land en Plumste­ad.

Fo­to: MARTIENS VAN BART

Die 15 on Oran­ge­ho­tel­per­seel op die hoek van Oran­je­ en Ko­nin­gin Vic­to­ri­a­straat in die Tui­ne gaan deur die nuut­ge­no­teer­de ei­en­doms­groep S­pear ge­koop word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.