Meer geld vir sport­lui, al be­snoei Lot­to

Beeld - - Sport - Ma­ri­zan­ne Kok neem, maar ek wil eers met die mi­nis­ter praat,” sê hy. “Dan kan ons met een stem met die Lot­to-raad gaan praat en vir hul­le sê wat ons be­hoef­tes is. “As ons net R5 mil­joen van hul­le gaan kry, kan ons nie al­les doen wat ons moet nie.” Sam

Al be­snoei die Na­si­o­na­le Lo­te­ry­ko­mi­tee sy by­drae tot die SuidA­fri­kaan­se S­port­kon­fe­de­ra­sie en O­lim­pie­se Ko­mi­tee (Sas­kok) van­jaar tot net R5 mil­joen, is Suid-A­fri­ka se to­pat­le­te nog in ’n be­ter si­tu­a­sie as in 2016.

Die Sas­kok-raads­lid Ko­bus Marais en die hoof van die fi­nan­si­ë­le ko­mi­tee, het gis­ter ge­sê daar is in die nu­we be­gro­ting R2 mil­joen per maand be­wil­lig vir die O­pe­ra­ti­on Ex­cel­len­ce(O­pex) pro­gram, wat die land se uit­blin­kers fi­nan­si­eel on­der­steun. In 2016 was daar net R1 mil­joen per maand be­skik­baar.

“Steun aan at­le­te is ons hoof­plig, en as ons nie dit kan na­kom nie, kan ons net so­wel toe­maak,” sê Marais. “Ons het al 25% van ons uit­ga­wes in­ge­kort.”

Die vrae oor Sas­kok se voor­uit­sig­te vir die vol­gen­de jaar spruit uit die Lot­to-raad se be­sluit om die O­lim­pie­se lig­gaam in die toe­koms soos ’n “ge­wo­ne” sport­fe­de­ra­sie te han­teer en ’n mak­si­mum van R5 mil­joen per

te gee. Na­si­o­na­le fe­de­ra­sies mag net el­ke twee­de jaar vir geld aan­soek doen en mag eers 12 maan­de na­dat geld ge­kry is, ’n nu­we aan­soek in­dien.

Sas­kok sal die re­gu­la­sies be­veg.

Die pre­si­dent, Gi­de­on Sam, ver­ga­der la­ter die maand met T­hu­las Nxe­si, die nu­we mi­nis­ter van sport, vir hulp in on­der­han­de­lin­ge met die Lot­to-raad.

“Daar is ie­mand by die de­par­te­ment van han­del en ny­wer­heid met wie ons dit moet op- der geld oor­be­taal as in 2016 (R8,9 mil­joen teen­oor R18 mil­joen in 2016) om­dat dit nie ’n O­lim­pie­se jaar is nie.

Sas­kok het in die ver­le­de meer as R100 mil­joen van die Lo­te­ry­ko­mi­tee ge­kry, en dié geld ge­bruik vir ’n sa­la­ris­re­ke­ning van meer as R17 mil­joen, die O­pex-stel­sel en at­le­te se reis­kos­te.

El­ke at­leet wat in 2016 me­dal­jes op die O­lim­pie­se en Pa­ra­lim­pie­se S­pe­le ge­wen het, is van­jaar ver­se­ker van O­pex-hulp. Tien in­di­vi­due en die na­si­o­na­le se­wes­span het O­lim­pie­se me­dal­jes ge­wen, en 14 at­le­te was op die Pa­ra­lim­pie­se po­di­um.

G­ri­de In­ves­t­ments, ’n be­leg­gings­maat­skap­py van Sas­kok, be­sit aan­de­le in P­hu­me­le­la Ga­ming wat ver­koop kan word as die spaar­var­kie te leeg raak. Marais sê dit sal dalk no­dig wees om aan die ein­de van die jaar aan­de­le te ver­koop, maar Sas­kok hoop dat die or­ga­ni­sa­sie voor dan ’n borg sal hê.

Sas­kok gaan La­gar­dè­re, ’n maat­skap­py wat spe­si­a­li­seer in die wer­wing van bor­ge, se diens­te ge­bruik.

Fo­to: GALLO IMAGES

Die Suid­A­fri­ka­ners wat in 2016 me­dal­jes op die O­lim­pie­se en Pa­ra­lim­pie­se S­pe­le ge­wen het, sal van­jaar fi­nan­si­eel be­ter ver­sorg word as ’n jaar ge­le­de.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.