S­taat­skaping in se­we stap­pe

SA is al by­na ’n ma­fi­a­staat – bis­kop

Beeld - - Voorblad - Han­nes Kru­ger

Suid-A­fri­ka is dalk net ’n paar sen­ti­me­ter weg daar­van om ’n ma­fi­a­staat te word.

So het bis­kop Ma­lu­si M­pum­l­wa­na, se­kre­ta­ris-ge­ne­raal van die Suid-A­fri­kaan­se Raad van Kerke (SARK), gis­ter ge­sê.

Die SARK het gis­ter sy ver­slag oor on­der meer kor­rup­sie en s­taat­skaping in die Re­gi­na Mun­di-kerk in So­we­to uit­ge­reik. Dit is deur die SARK se Un­bur­de­ning Pa­nel saam­ge­stel.

Die pa­neel se be­vin­dings stem baie oor­een met die be­vin­dings in die staat­skapings­ver­slag van adv. T­hu­li Ma­don­se­la, voor­ma­li­ge o­pen­ba­re be­sker­mer.

Pra­vin Gord­han, voor­ma­li­ge mi­nis­ter van fi­nan­sies, en An­wa Dra­mat, voor­ma­li­ge Val­ke-hoof, was by die ge­leent­heid teen­woor­dig.

“Ons het nou vas­ge­stel dit wat na cha­os en on­sta­bi­li­teit in ons re­ge­ring lyk, is eint­lik ’n sis­te­mie­se ont­werp van waan­sin wat ons re­ge­rings­om­ge­wing siek maak. ’n C­ha­o­tie­se ont­werp,” sê M­pum­l­wa­na.

“Ons doen ’n be­roep op die ANC as die re­ge­ren­de par­ty om self­on­der­soek in te stel en dié ma­nier van re­geer stop te sit voor­dat dit te laat is.”

Vol­gens M­pum­l­wa­na is daar nog nie ’n be­slis­sing ge­vel oor of pres. Ja­cob Zu­ma kor­rup is of nie.

Hul­le hoop en bid dat “nie­mand hul mond sal hou nie”.

Vol­gens M­pum­l­wa­na kon Vy­tjie Men­tor, ’n uit­ge­spro­ke ge­we­se ANC-LP, nie die ge­leent­heid by­woon nie uit vrees vir haar vei­lig­heid, be­rig East Co­ast Ra­dio.

“Ná al die doods­drei­ge­men­te wat sy ge­kry het, moet sy die plaas­li­ke po­li­sie in ken­nis stel wan­neer sy reis.

“Om die een of an­der re­de kan hul­le nie haar vei­lig­heid waar­borg nie.”

M­pum­l­wa­na sê die pa­neel se “ver­sig­ti­ge ont­le­ding” lig ten­den­se uit van “on­van­pas­te be­heer oor staat­stel­sels deur ’n mags­e­li­te wat draai om die pre­si­dent wat die staat se ba­tes stel­sel­ma­tig op­suig”.

Hy het ’n lys van stap­pe ge­gee wat ge­doen word om on­be­hoor­li­ke be­heer van staat­stel­sels te ver­kry. (Sien kas­sie hier­bo.)

Fo­to’s: FELIX DLANGAMANDLA

Pra­vin Gord­han, voor­ma­li­ge mi­nis­ter van fi­nan­sies, stap by die Re­gi­na Mun­di­kerk in So­we­to in.

Bis­kop Ma­lu­si M­pum­l­wa­na, se­kre­ta­ris­ge­ne­raal van die Suid­A­fri­kaan­se Raad van Kerke, gis­ter in die Re­gi­na Mun­di­kerk.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.