Só maak ’n mens

Beeld - - Voorblad -

1. Ver­kry be­heer oor staats­ryk­dom deur staats­be­heer­de maat­skap­pye se be­heer­ en be­dryf­struk­tu­re te ver­swak en hul­le dan oor te neem.

2. Neem die be­heer van o­pen­ba­re diens­te oor deur van op­ge­lei­de, pro­fes­si­o­ne­le men­se ont­slae te raak.

3. Be­werk­stel­lig toe­gang tot ge­leent­he­de vir wins­be­jag deur wet­ge­wing tot eie voor­deel en tot na­deel van Suid­A­fri­ka­ners te ma­ni­pu­leer.

4. Neem die be­heer van die land se fis­ka­le soe­we­rei­ni­teit oor.

5. Neem die be­heer van stra­te­gie­se ver­kry­gings­ge­leent­he­de oor deur die op­set­li­ke ver­swak­king van teg­nie­se in­stel­lings en amp­te­li­ke be­stuurs­pro­ses­se.

6. Ver­kry die lo­ja­li­teit van in­tel­li­gen­sie­ en vei­lig­heids­in­stel­lings.

7. Ve­s­tig ’n pa­ral­lel­le staat en be­sluit­ne­men­de struk­tu­re wat die uit­voe­ren­de ge­sag on­der­myn.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.