M­si­man­ga: ‘Ons bring ver­lig­ting’

S­tad ‘be­vry van ANC se war­boel’

Beeld - - Nuus - Sa­rel van der Walt

Die Tshwa­ne-me­tro­ge­bied is die duur­ste in die land om in te woon weens die swak be­plan­ning van die vo­ri­ge ANC-ad­mi­nis­tra­sie en die in­wo­ners moes daar­voor be­taal.

So het Sol­ly M­si­man­ga, DA­bur­ge­mees­ter, gis­ter ge­sê.

Dit was sy eer­ste be­gro­tings­re­de se­dert die DA in Au­gus­tus ver­le­de jaar die meer­der­heids­par­ty in die me­tro ge­word het.

In teen­stel­ling met an­der Tshwa­ne-raads­ver­ga­de­rings het die ver­ga­de­ring or­de­lik ver­loop.

“Dit is die eer­ste keer dat ons ’n ver­ga­de­ring vol­tooi die og­gend wat dit be­gin het,” het M­si­man­ga la­ter met ’n glim­lag ge­sê.

Die to­ta­le be­dryfs­be­gro­ting vir die 2017-’18-boek­jaar be­loop so­wat R30 mil­jard, net so­veel soos ver­le­de jaar, en die ka­pi­taal­be­gro­ting R3,9 mil­jard. Hier­van sal R2,5 mil­jard van die na­si­o­na­le en pro­vin­si­a­le re­ge­ring kom vir spe­si­fie­ke pro­jek­te.

Die Tshwa­ne-me­tro hoop om ’n in­kom­ste van R30,3 mil­jard te ge­ne­reer.

“Ons be­sef Tshwa­ne is die duur­ste mu­ni­si­pa­li­teit en het daar­om be­sluit om ons in­wo­ners ’n bie­tjie ver­lig­ting te gee. Dit sal ho­pe­lik help dat men­se hul mu­ni­si­pa­le re­ke­nin­ge be­ter be­taal.

“Ons stel van­dag die laag­ste ver­ho­gings van al die mu­ni­si­pa­li­tei­te in,” het M­si­man­ga ge­sê.

“Hier­die is ’n re­a­lis­tie­se en ten vol­le ge­fi­nan­sier­de be­gro­ting. Die be­gro­ting is ook ge­ba­lan­seerd en ’n be­ves­ti­ging dat ons ge­hoor het wat die men­se van Tshwa­ne wil hê. Ons doen nou ons woord ge­stand.”

Die goeie nuus vir die in­wo­ners van P­re­to­ria en om­ge­wing is dat hul ge­mid­del­de mu­ni­si­pa­le re­ke­ning met net so­wat 2% sal styg.

Hul­le sal 1,8% meer vir e­lek­tri­si­teit be­taal, 10,2% meer vir wa­ter en 7,5% meer vir vul­lis­ver­wy­de­ring.

Daar is ook goeie nuus oor ei­en­doms­be­las­ting. In­wo­ners wat tot nou toe so­wat R394 per maand daar­voor be­taal het, sal voort­aan R346 be­taal.

M­si­man­ga het aan­ge­kon­dig R1,3 mil­jard is be­groot om ver­ou­der­de in­fra­struk­tuur op te knap.

Om meer be­leg­gers na Tshwa­ne te lok, is dit no­dig om te sta­bi­li­seer en te ver­nu­we, sê hy.

Die vo­ri­ge ad­mi­nis­tra­sie het die s­tad in ’n war­boel ge­dom­pel en “ons moet hom nou be­vry”.

Diens­le­we­ring is vol­gens M­si­man­ga ja­re lank ver­waar­loos.

Hy sê die men­se van Tshwa­ne is lank deur die vo­ri­ge ad­mi­nis­tra­sie bloot­ge­stel aan og­gen­den aand­praat­jies wat nie oor­een­ge­stem het nie.

“Ons is in dié sta­di­um be­trok­ke by po­gings om los te kom van kon­trak­te van so­wat R1 mil­jard wat nooit aan­ge­gaan moes ge­wees het nie en waar­uit ons geen voor­deel trek nie.”

Die bur­ge­mees­ter sê die e­nig­ste goeie na­la­ten­skap van die ANC-ad­mi­nis­tra­sie is die gra­tis WiFi in die s­tad.

Ma­pi­ti Mat­se­na, ANC-lei­er in die raad, sê die be­gro­ting is nie tot voor­deel van die mees­te van Tshwa­ne se in­wo­ners nie.

Hy is skep­ties oor die R1,3 mil­jard wat be­groot is om in­fra­struk­tuur op te knap.

Mat­se­na meen dit sal ver­al ou woon­buur­te, “soos Wa­ter­kloof”, wees wat daar­by baat sal vind.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.