Mie­lies: Reu­se­oes kan lei tot gro­ter uit­voe­re as vo­ri­ge in­voe­re

Beeld - - Beeld Sake - Vi­da Booy­sen

Van­jaar se bie­lie van ’n mie­lie­oes be­te­ken dat Suid-A­fri­ka tot 56% meer mie­lies kan uit­voer as wat die land ty­dens die droog­te moes in­voer.

Vol­gens Graan SA se be­re­ke­nings kan die land tot so­veel as 3,6 mil­joen ton hier­die sei­soen uit­voer, teen­oor die 2,3 mil­joen ton wat in die vo­ri­ge sei­soen in­ge­voer moes word.

Hoe­wel die land se in­fra­struk­tuur hier­die sty­ging in uit­voer kan han­teer, sal die druk op ons ha­wens toe­neem hoe lan­ger ons wag, sê Jan­nie de Vil­liers, uit­voe­ren­de hoof van Graan SA.

“Die land voer ook heel­wat ko­ring se­ke­re tye van die jaar in en ons wil nie ’n bot­tel­nek hê wan­neer daar te­ge­ly­ker­tyd ko­ring af- en mie­lies op­ge­laai word nie,” het hy ver­dui­de­lik.

De Vil­liers het op ’n me­di­a­kon­fe­ren­sie ge­sê die eer­ste paar ton uit­voer­mie­lies word reeds na A­fri­ka­lan­de ver­skeep.

“Die goeie nuus is dat ons net gis­ter ge­hoor het die re­ge­ring het eer­ste uit­voer­per­mit­te vir diep­see-uit­voer goed­ge­keur en dit sal teen die ein­de van die maand kan be­gin.”

Hy ver­wag dat die sur­plus na lan­de soos Ja­pan, Tai­wan en Suid-Ko­rea uit­ge­voer sal word, ver­al dank­sy hul pluim­vee­sek­to­re.

Daar word ge­kyk na die ves­ti­ging van nu­we mark­te in die Oos­te en Mid­de-Oos­te en vol­gens De Vil­liers is hy be­moe­dig deur ’n me­de­de­ling deur die mi­nis­ter van land­bou, Sen­ze­ni Zokwa­na, se ver­ken­nen­de ge­sprek­ke met die re­ge­ring van In­do­ne­sië om na daar­die land te kan uit­voer sou Suid-A­fri­ka ’n sur­plus hê.

“Ons in­fra­struk­tuur het in die droog­te be­wys dat hy op­ge­was­se is om ver­hoog­de vo­lu­mes te han­teer, so ons is vol ver­troue dat dit van­jaar ook vlot sal ver­loop.”

Die mie­lie­prys is van­jaar heel­wat la­er as pro­duk­sie­kos­te en De Vil­liers het ge­waar­sku as die land nie sy sur­plus kan uit­voer nie, sal dit pry­se on­der druk hou en dit mag dalk selfs boe­re ont­moe­dig om in die vol­gen­de sei­soen te plant.

Graan SA wil ook sien dat die bin­ne­land­se mark, ver­al die pluim­vee­be­dryf, op lang ter­myn vol­hou­baar groei, aan­ge­sien dit die graansek­tor ook sal help om sy pro­duk­sie te ver­hoog tot op ’n vlak waar daar ge­reeld ’n sur­plus uit­ge­voer kan word en bui­te­land­se va­lu­ta ver­dien word.

“On­danks die lae pry­se is ons po­si­tief oor groei en as ek na pry­se en op­brengs kyk, sal boe­re wat ’n wins aan die mie­lie­kant mis­loop dit dalk op­maak deur ver­hoog­de so­ja­pro­duk­sie.”

Die hui­di­ge droog­te in die Wes-Kaap­se ko­ring­stre­ke kwel De Vil­liers wel. “Die Wes-Kaap plant in die stof ,maar hul­le het be­gin plant. Die ko­ring­be­dryf is ’n be­dryf in nood en ons maak tans plan­ne om die be­dryf te laat her­leef en die op­brengs te pro­beer ver­hoog.”

Fo­to: VI­DA BOOY­SEN

Ja­co Min­naar, voor­sit­ter van Graan SA se di­rek­sie, en Jan­nie de Vil­liers, uit­voe­ren­de hoof.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.