Di­pu­la laat sy ba­tes sweet

Eer­ste tree in re­si­den­si­ë­le ver­hu­rings­mark

Beeld - - Eiendomme Veilings - El­ma Klop­pers

’NS­terk fo­kus om sy ei­en­doms­ba­tes te laat sweet het die ge­no­teer­de Di­pu­la In­co­me Fund ’n ge­son­de ver­to­ning in ’n uit­da­gen­de ma­kro­e­ko­no­mie­se om­ge­wing laat le­wer.

Dié fo­kus om deur her­ont­wik­ke­ling en op­gra­de­ring waar­de uit be­staan­de ba­tes te ont­sluit, het die ge­di­ver­si­fi­seer­de ei­en­doms­be­leg­gings­trust (reit) se uit­keer­ba­re ver­dien­ste in die ses maan­de tot ein­de Fe­bru­a­rie met 9,5% laat toe­neem.

Dit het ’n sty­ging van 6,3% in die tus­sen­tyd­se di­vi­den­de per ge­kom­bi­neer­de aan­deel tot ge­volg ge­had, on­danks die strui­ke­len­de e­ko­no­mie.

Dit kom neer op groei in di­vi­den­de per aan­deel van 5% vir A-aan­deel­hou­ers en groei van 7,9% per aan­deel vir B-aan­deel­hou­ers.

Di­pu­la het on­der meer waar­de ont­sluit deur sy Ne­mi­sa-kan­toor­park in Park­town van 3 600 m² tot 5 000 m² te ver­groot, wat hom ’n guns­ti­ge vyf­jaar-her­nu­wings-huur­oor­een­koms in die sak ge­bring het vir die nu­we ruim­te.

Izak Pe­ter­sen, uit­voe­ren­de hoof, sê op die pad vo­ren­toe gaan Di­pu­la voort­gaan om groei­ge­leent­he­de na te streef deur se­lek­tie­we ver­kry­gings, op­gra­de­rings en moont­li­ke kor­po­ra­tie­we ak­sie.

Hy sê die groep gaan ook toe­tree tot die ont­wik­ke­ling van be­kos­tig­ba­re ver­huur­ba­re re­si­den­si­ë­le een­he­de. Die eer­ste pro­jek is die ont­wik­ke­ling van 111 twee­slaap­ka­mer­een­he­de van so­wat 40 m² elk bo-op sy Pro­tea Point-win­kel­sen­trum in Pro­tea in So­we­to. Die een­he­de gaan vir tus­sen R3 200 en R3 600 per maand ver­huur.

Pe­ter­sen sê Di­pu­la wil graag ont­wik­kel in ge­meen­skap­pe na­by aan o­pen­ba­re ver­voer­no­dus­se, werk­plek­ke en sko­le. Wat Pro­tea i­de­aal maak, is dat dit ti­pies deur ge­sin­ne ge­huur sal word.

“Ons sien nie waar­de in to­ring­ge­boue in die mid­de­ste­de van Jo­han­nes­burg en P­re­to­ria nie, van­weë die hoë om­set van huur­ders,” sê hy. Die ge­bie­de het ook nie die on­der­steu­nen­de in­fra­struk­tuur van sko­le en an­der ge­rie­we nie.

Die pro­jek is tans by die stads­be­plan­ners, maar hy voor­sien dat dit teen Mei 2019 vol­tooi kan wees. Pe­ter­sen sê aan­vank­lik gaan die re­si­den­si­ë­le kom­po­nent nie meer as 15% van die por­te­feul­je be­hels nie.

Die pro­jek en an­der op­knap­pings en uit­brei­dings gaan ge­fi­nan­sier word deur die op­brengs van 28 nie-kern­ba­tes ter waar­de van R400 mil­joen wat in die oor­sig­tyd van die hand ge­sit is. Hy sê die maat­skap­py hoef dus nie na die mark toe te kom om die geld te ver­kry nie.

Agt van die ei­en­dom­me ter waar­de van R72,3 mil­joen is teen die ein­de van Fe­bru­a­rie oor­ge­dra, ter­wyl die res in ver­skil­len­de oor­drag­fa­ses is. Dit was groot­liks van die klei­ner win­kel­sen­trums in lan­de­li­ke ge­bie­de.

Di­pu­la het ’n ge­di­ver­si­fi­seer­de ei­en­dom­spor­te­feul­je waar­van die bloot­stel­ling ge­grond op in­kom­ste 70% is aan klein­han­del­ei­en­dom, 15% aan kan­to­re en 15% aan ny­wer­heids­ei­en­dom. Die oor­hoof­se leeg­staan­sy­fer het in die oor­sig­tyd be­sten­dig ge­bly op 9,2%. ’n Deel van die leeg­staan­sy­fer is as ge­volg van stra­te­gie­se op­knap­pings wat tans aan die gang is.

Di­pu­la voor­sien ’n toe­na­me in di­vi­den­de van tus­sen 5% en 6,5% vir die vol­le jaar tot Au­gus­tus, wat on­der­wor­pe is aan ma­kro-e­ko­no­mie­se toe­stan­de, as­ook die feit dat huur­ders se si­tu­a­sie nie we­sen­lik ag­ter­uit­gaan nie.

Di­pu­la se ba­tes is al­les in Suid-A­fri­ka en Pe­ter­sen sê die maat­skap­py is te­vre­de om tans saam met die stroom te gaan en ge­leent­he­de uit te snuf­fel.

‘‘ Die groep gaan ook toe­tree tot die ont­wik­ke­ling van be­kos­tig­ba­re ver­huur­ba­re re­si­den­si­ë­le een­he­de. — IZAK PE­TER­SEN, UIT­VOE­REN­DE HOOF VAN DI­PU­LA

’n Kuns­te­naars­voor­stel­ling van die nu­we woon­een­he­de wat Di­pu­la bo­op sy Pro­tea Point­win­kel­sen­trum in Pro­tea in So­we­to gaan bou, as deel van ’n fo­kus om ver­de­re waar­de te ont­sluit.

Izak Pe­ter­sen, uit­voe­ren­de hoof van Di­pu­la.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.