Gem­grow wil nou ag­gres­sief groei

Beeld - - Eiendomme Veilings -

Gem­grow Pro­per­ties, ’n spe­si­a­lis­hoë-in­kom­ste-op­brengs-ei­en­doms­be­leg­gings­trust (reit) op die JSE, het ’n tus­sen­tyd­se di­vi­dend van 24,85c per A-aan­deel en 18,15c per B-aan­deel ver­klaar vir die kwar­taal tot ein­de Maart.

Gem­grow het ’n di­ver­se por­te­feul­je van klein­han­del­ei­en­dom­me, kan­to­re en ny­wer­heids­ei­en­dom. Sy fo­kus is om vol­hou­baar groei­en­de in­kom­ste-op­brengs­te aan aan­deel­hou­ers te be­taal. Dit word ge­doen deur huur­geldsty­gings, be­vre­di­gen­de her­nu­wing van oor­een­koms­te, ver­hu­ring van leeg­staan­ruim­tes en ver­kry­ging van ei­en­dom­me wat po­si­tief vir die ver­dien­ste sal wees.

Gem­grow het 129 klein­han­del-, kan­toor­en ny­wer­heids­ei­en­dom­me met ’n waar­de van R4,3 mil­jard in al ne­ge pro­vin­sies. Sy be­leg­gings­ei­en­dom­me het die af­ge­lo­pe ses maan­de van R2,4 mil­jard tot R4,3 mil­jard ge­groei, dank­sy ’n ba­teruil­tran­sak­sie met die Vu­ki­le Pro­per­ty Fund, in­ge­vol­ge waar­van Gem­grow 14 klein­han­del­ba­tes ver­ruil het vir 29 klein­han­del-, kan­toor­en ny­wer­heids­ba­tes. Hy het ook 100 ei­en­dom­me ter waar­de van R1,9 mil­jard van Ar­ro­w­he­ad ver­kry. “Ons is op­ge­won­de oor die toe­koms van Gem­grow en bied aan aan­deel­hou­ers bloot­stel­ling aan ’n u­nie­ke dub­bel­aan­deel-struk­tuur met ’n fo­kus om ba­tes teen aan­trek­li­ke in­kom­ste-op­brengs­te te ver­kry wat groei­voor­uit­sig­te vir die maat­skap­py oor tyd ’n hup­stoot sal gee,” sê Ju­naid Li­ma­lia, fi­nan­si­ë­le hoof van Gem­grow.

Die maat­skap­py het ook oor­een­koms­te ge­sluit om ei­en­dom­me ter waar­de van R477 mil­joen te ver­kry teen ’n in­kom­ste­op­brengs van 11,85%. Die ver­kry­gings is on­der­wor­pe aan ver­skil­len­de voor­waar­des.

Gem­grow het pas ’n oor­een­koms ge­sluit om ’n klein­han­del­por­te­feul­je in Lou­is T­ri­chardt in die Mak­ha­do-mu­ni­si­pa­li­teit in Lim­po­po teen R330 mil­joen te koop.

Die ei­en­dom­me is die C­hec­kers-sen­trum, die Ha­wa­ma Noor­sen­trum en die S­hop­ri­teen Noor­sen­trum. Li­ma­lia sê die maat­skap­py wil sy ri­si­ko be­stuur deur ag­gres­sie­we groei en di­ver­si­fi­ka­sie land­wyd en in ver­skil­len­de sek­to­re. Alon Kir­kel, be­dryfs­hoof, sê die maat­skap­py is op koers om sy di­vi­dend­voor­uit­skat­ting vir die jaar te be­haal.

Ju­naid Li­ma­lia, fi­nan­si­ë­le hoof.

Alon Kir­kel be­dryfs­hoof van Gem­grow.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.