Klag­tes teen vei­lings­be­dryf neem af met meer as 35%

VEILINGS Sa­ke word e­ties en deur­sig­tig ge­doen

Beeld - - Veilings -

Die aan­tal klag­tes teen vei­lings­hui­se het in 2016 met meer as 35% op ’n jaar­grond­slag af­ge­neem.

Uit die sy­fers vir die jaar tot dus­ver, lyk dit as­of die af­waart­se nei­ging voort­ge­sit word, sê Joff van Ree­nen, ’n di­rek­teur van die Suid-A­fri­kaan­se In­s­ti­tuut vir Af­sla­ers (SAIA), wat op die in­s­ti­tuut se 2017-jaar­ver­ga­de­ring her­ver­kies is as di­rek­teur van vol­doe­ning.

Van Ree­nen is ook die hoof­af­sla­er en ’n di­rek­teur van The High S­treet Aucti­on Com­pa­ny, ’n spe­si­a­lis-ei­en­doms­vei­lings­huis wat jaar­liks ei­en­dom­me van meer as R1 mil­jard op­veil.

P­hi­lip Po­well van die SAIA se vol­doe­ning- en dis­si­pli­ne­pa­neel, het op die jaar­ver­ga­de­ring ge­sê dat die ge­tal klag­tes teen ge­ak­kre­di­teer­de vei­lings­hui­se in 2016 tot 49 af­ge­neem het van 78 in 2015.

In die jaar tot dus­ver is slegs 18 klag­tes in­ge­dien.

“In die mees­te van die sa­ke ver­le­de jaar is skik­kings be­reik en die ge­mid­del­de tyd van­dat die klag­te in­ge­dien is tot­dat ’n be­slis­sing deur die pa­neel ge­maak is, was twee we­ke,” sê van Ree­nen. Hy sê die pa­neel doen al­les in sy ver­moë om klag­tes so gou moont­lik te ver­werk.

Le­de van die SAIA moet be­rus by die be­slis­sings wat die pa­neel maak. “As hul­le wei­er, kan daar ’n ver­hoor volg en hul­le loop die ge­vaar om die SAIA-ak­kre­di­ta­sie en lid­maat­skap te ver­loor.”

Hy sê vir ’n vei­lings­huis om sy ak­kre­di­ta­sie te ver­loor is nie grap­pies nie. “Die mees­te vei­lings­maat­skap­pye se sa­ke is af­koms­tig uit die kor­po­ra­tie­we sek­tor en geen kor­po­ra­sies, en­ti­tei­te in staats­be­sit en bank­in­stel­lings sal ’n ver­bin­te­nis voort­sit met ’n vei­lings­huis wat nie ’n ak­kre­di­ta­sie van die SAIA het nie.

Hy sê die be­dui­den­de af­na­me in die ge­tal o­pen­ba­re klag­tes is be­vre­di­gend op ve­le vlak­ke.

“Dit wys dat af­sla­ers in SuidA­fri­ka hoof­saak­lik sa­ke op ’n e­tie­se en deur­sig­ti­ge ma­nier doen.” Dit weer­spie­ël ook ’n toe­na­me in die o­pen­ba­re be­wus­wor­ding van hoe die vei­lings­ver­koops­pro­ses in die al­ge­meen werk, sê hy.

“Tal­le klag­tes wat oor die ja­re by die SAIA in­ge­dien is, was groot­liks om­dat die ko­pers of die ver­ko­pers nie die no­di­ge in­lig­ting oor spe­si­fie­ke stan­daar­das­pek­te van die vei­lings­pro­ses ge­had het nie en dan daar­na ge­voel het hul­le is on­bil­lik be­han­del.”

Hy sê hoe­wel teg­no­lo­gie en toe­gang tot in­ter­net­na­vor­sing ’n in­ge­lig­te, mo­der­ne vei­lings­kli­ën­te­ba­sis skep, is dit steeds die ver­ant­woor­de­lik­heid van die vei­lings­be­dryf om te ver­se­ker dat el­ke per­soon met wie sa­ke ge­doen word, die pro­ses ten vol­le ver­staan.

Die SAIA is in 1989 ge­stig om ’n dui­de­li­ke stel be­dryf­stan­daar­de daar te stel, wat e­tie­se prak­ty­ke in die vei­lings­be­dryf be­vor­der.

John Co­wing, voor­sit­ter van die SAIA, sê el­ke per­soon wat sa­ke wil doen met ’n vei­lings­huis, moet al­tyd eer­ste daar­die on­der­ne­ming se ak­kre­di­ta­sie­sta­tus na­gaan.

Dit weer­spie­ël ook ’n toe­na­me in die o­pen­ba­re be­wus­wor­ding van hoe die vei­lings­pro­ses werk. — JOFF VAN REE­NEN

Joff van Ree­nen.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.