Vei­lings­be­dryf kry nóg ’n in­stel­ling

Beeld - - Veilings -

Die Suid-A­fri­kaan­se vei­lings­be­dryf, wat reeds deur die Suid-A­fri­kaan­se In­s­ti­tuut van Af­sla­ers (SAIA) ge­re­gu­leer word, kry la­ter in Mei ’n soort­ge­ly­ke in­stel­ling by.

Die nu­we South A­fri­can Pro­fes­si­o­nal Aucti­o­neers As­so­ci­a­ti­on (SAPAA) maak op 25 Mei sy bui­ging en is die gees­tes­kind van Ti­r­ha­ni Ma­bun­da, ’n voor­ma­li­ge voor­sit­ter van die SAIA.

Ma­bun­da is ook die uit­voe­ren­de hoof van die Ti­r­ha­ni Group. Hy sê SAPAA gaan werk in­ge­vol­ge die kon­sep­ge­drags­ko­de wat in sy tyd as SAIA se voor­sit­ter in­ge­stel is.

SAPAA het tans 13 le­de, waar­van twee ’n na­si­o­na­le teen­woor­dig­heid het, ne­ge uit Gau­teng af­koms­tig is, een uit K­waZu­lu-Na­tal af­koms­tig is en een uit Lim­po­po.

Hoe­wel die in­stel­ling on­af­hank­lik sal werk, meen hy dat hy met die SAIA kan saam­werk so­ver dit die toe­pas­sing van die kon­sep­be­dryfs­ko­de be­tref.

“Hoe­wel die in­stel­ling hom nie nood­wen­dig as ’n “swart” vei­ling­sen­ti­teit po­si­si­o­neer nie, is ons erns­tig oor her­vor­ming en om die swart be­vol­king in te lig en op te lei oor vei­lings­pro­ses­se.”

Hy sê her­vor­ming kan die be­dryf laat uit­brei deur meer swart ko­pers, wat tans uit­ge­sluit is, in te sluit. Hy glo dat veilings aan­klank kan vind by voor­heen be­na­deel­des as ’n me­to­de om ba­tes te koop en te ver­koop.

Vir meer in­lig­ting be­soek www.sapaa.co.za of bel 011 608 2280.

Ti­r­ha­ni Ma­bun­da, stig­ter van die vei­lings­in­stel­ling.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.