I­kea se klas­sie­ke meu­bels is vuur­warm op veilings

Beeld - - Veilings -

Klas­sie­ke meu­bels van die S­weed­se meu­bel­maat­skap­py I­kea haal dees­dae pry­se op veilings wat hul aan­vank­li­ke “ne­de­ri­ge” pry­se ver oor­skry, vol­gens Bar­ne­bys, die wê­reld se groot­ste vei­ling­soek­en­jin wat kuns en mark­nei­gings volg.

Dié meu­bels wat die hoog­ste pry­se be­haal, is van die groep Åke, wat tus­sen 1952 en 1956 rus­ban­ke en stoe­le ver­vaar­dig het, as­ook die Vil­bert-stoe­le. Ook is die so­ge­naam­de “Mushroom”of “Clam”-stoel wat in 1944 ont­werp is, een van die ge­wild­ste de­ko­ri­tems op veilings en ont­werp­skoue.

Dié stoel het ver­sa­me­laars ver­stom deur die laas­te paar jaar vir tot £50 000 te ver­koop. Hul­le word op­ge­raap selfs as die ver­ko­per on­se­ker is of dit die oor­spronk­li­ke han­de­werk van die Deen­se ar­gi­tek P­hi­lip Arc­tan­der is, sê Bar­ne­bys.

Ing­var Kam­prad, stig­ter van I­kea, was gre­tig om met van die voor­ste ont­wer­pers van meu­bels saam te werk. Een van die be­kend­ste me­de­wer­kings was met die Deen­se ont­wer­per Ver­ner Pan­ton, wat be­kend was vir sy kleur­vol­le en ver­beel­ding­ry­ke meu­bels.

In die 1990’s het Pan­ton langs­aan I­kea se ont­werp­be­stuur­der ge­woon, wat tot die ont­werp van die Vil­bert­stoel deur Pan­ton ge­lei het.

Die hoe­ki­ge en kleur­vol­le stoel wat in 1993 ver­koop is vir £60, was aan­vank­lik nie juis ge­wild nie. Van­dag haal dit eg­ter meer as £700 op veilings.

Vol­gens Bar­ne­bys is die skerp groei in die prys die ge­volg van ’n goeie ont­wer­per en die feit dat daar nie baie van die stoe­le ver­vaar­dig is nie.

Pon­tus Silf­ver­stol­pe, stig­ter van Bar­ne­bys, sê pro­duk­sie is vroeg ge­staak weens die swak ver­koop­sy­fers.

Oor die ja­re het I­kea vin­nig mo­der­ne ver­sa­me­lings van be­ken­de ont­wer­pers na­ge­maak, wat van­dag ’n groot trek­pleis­ter is vir ’n wye ge­hoor.

Daar is bit­ter min S­we­de wat nie min­stens een i­tem van I­kea het nie.

Silf­ver­stol­pe sê dis i­ro­nies dat die “mis­luk­kings”, wat vroeg uit pro­duk­sie ge­haal is, van­dag die hoog­ste pry­se op veilings be­haal.

Tans is I­kea se pro­duk­sie van die 1970’s tot die 1990’s in die kol­lig.

“Wan­neer ’n nu­we ge­ne­ra­sie fi­nan­si­eel ge­ves­tig raak, be­gin hul­le die i­tems op veilings te koop waar­mee hul­le groot­ge­word het,” sê hy.

Fo­to’s: BAR­NE­BYS

Die Vil­bert­stoe­le wat deur Pan­ton ont­werp is, het aan­vank­lik nie goed ver­koop nie, maar is van­dag hoogs ge­sog op veilings en haal tot £700 per stoel.

Die­ge­ne wat hul han­de op een van die so­ge­naam­de “Mushroom”­ of “Clam”stoe­le wil kry, gaan £50 000 moet op­dok.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.