Voor­spel­ling: Groot wit a­toom­bom be­dreig Yanks

Beeld - - Kommentaar - S­mith is ’n nuus­re­dak­teur van Net­werk24 en voor­heen be­rig­ge­wer in Washing­ton.

Ek is nie ’n ou wat dob­bel nie. Maar ek voor­spel ’n nuus­ge­beur­te­nis wat baie Trom­pet­ters (Do­nald Trump-fa­na­ti­ci) nie wíl weet nie.

Die kans word al hoe gro­ter dat Trump die eer­ste A­me­ri­kaan­se pre­si­dent in mo­der­ne tye gaan word wat in ’n staat van be­skul­di­ging ge­plaas word. Die kans raak skra­ler dat hy sy ter­myn gaan oor­leef.

Van die groot fan­fa­re en hoe­ra’s waar­mee die so­ge­naam­de Groot Wit Hoop vir wit kon­ser­wa­tie­wes oor die wê­reld heen – ook in Suid-A­fri­ka – sy be­wind be­gin het, met be­lof­tes van ’n muur tus­sen die VSA en Mex­i­ko, om I­sis “weg te blaas” en Hil­la­ry C­lin­ton tronk toe te s­tuur, is min oor.

Ver­skeie in­gry­pen­de on­der­soe­ke staar Trump in die ge­sig s­legs maan­de na­dat hy as die 45ste pre­si­dent en mag­tig­ste man ter wê­reld (naas Wla­di­mir Poe­tin, na­tuur­lik) in­ge­hul­dig is.

I­ro­nies ge­noeg is die erns­tig­ste aan­ty­ging teen hom dat hy ge­klas­si­fi­seer­de vei­lig­heids­in­lig­ting aan die Rus­se uit­ge­lek het. Dit ter­wyl hy wou hê C­lin­ton moes op­ge­sluit word om­dat sy ge­klas­si­fi­seer­de in­lig­ting sou rond­strooi deur as mi­nis­ter van bui­te­land­se sa­ke ’n pri­va­te e-pos­be­die­ner te ge­bruik.

Hy het Ja­mes Co­mey pas sum­mier as FBI-hoof af­ge­dank om­dat hy “sy werk vrot ge­doen het” (lees: nie C­lin­ton ver­volg het nie), maar nou wil dit lyk dit is om­dat hy Co­mey sou be­veel het om die on­der­soek teen Mi­cha­el F­lynn, Trump se voor­ma­li­ge vei­lig­heids­raad­ge­wer, te staak. Co­mey was be­sig om die Rus­se se rol in die in­men­ging met die pre­si­dents­ver­kie­sing te on­der­soek en F­lynn is af­ge­dank weens sy kon­tak met die Rus­se.

En wat ge­beur toe? Trump bla­ker in­lig­ting oor ’n I­sis-aan­val op ’n Rus­sie­se vlieg­tuig uit aan die Rus­sie­se mi­nis­ter van bui­te­land­se sa­ke wat die Wit­huis be­soek het.

Dit klink re­de­lik, maar dit is ge­hei­me in­lig­ting wat van Is­rael be­kom is, ter­wyl die Rus­se vrien­de is met Iran, Is­rael se groot vy­and. Is­rael is die Yanks se groot bond­ge­noot.

Ja­son C­haf­fetz, Re­pu­bli­kein­se voor­sit­ter van die kon­gres se toe­sig­ko­mi­tee, is ge­reed om ’n dag­vaar­ding uit te reik vir al­le no­tas, kom­mu­ni­ka­sie en op­na­mes tus­sen Trump en Co­mey.

Kort­weg: As Trump wel in­ge­meng het in ’n on­der­soek wat die VSA se de­mo­kra­sie be­dreig, is hier groot pê­re.

Trump is bui­te be­heer: Hy is soos ’n beer met ’n seer tand in die Wit­huis wat al­mal ver­skreeu, hi­re en fi­re en doen wat hy wil. Drie we­ke ge­le­de was hy op die punt om oor­log teen Noord-Ko­rea én ’n Der­de Wê­reld­oor­log te be­gin. Nou veg hy om sy oor­le­wing. Die Wit­huis én die VSA is on­der be­leg, ja. Deur ’n nar­sis­tie­se bul­le­bak. Die Groot Wit Hoop het ’n Groot Wit A­toom­bom ge­word wat in sy eie land se ge­sig kan ont­plof. )

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.