Mai­ma­ne oor­re­a­geer

Beeld - - Kommentaar - Lo­ja­le ver­set, P­re­to­ria

Die feit dat M­mu­si Mai­ma­ne oor­boord ge­gaan het ná He­len Zil­le se twiets oor ko­lo­ni­a­lis­me en ten spy­te van haar ver­dui­de­li­king en ver­sko­ning steeds daar­mee voort­gaan om op me­di­a­kon­fe­ren­sies teen haar uit te vaar, is ’n be­wys dat hy nie oor die ei­en­skap­pe be­skik wat ’n mens van ’n lei­er van die DA, en po­ten­si­ë­le pre­si­dent van die land, sou wou ver­wag nie.

Hy laat ’n klomp DA-on­der­steu­ners na­dink oor hul vol­ge­houe on­der­steu­ning van die par­ty.

As hy, toe die eer­ste be­rig­te oor die twiets ver­skyn het, bloot ge­sê het dat hy be­grip het vir die kon­teks waar­in sy dit ge­sê het, maar dat hy steeds daar­mee ver­skil en die aan­ge­leent­heid ver­wys het vir in­ter­ne op­tre­de, sou dit lank­al nie meer so sen­traal in ge­sprek­ke ge­wees het nie.

Of hy was po­li­ties on­wys, wat be­te­ken dat hy nog te lig in die broek is, of hy was po­li­ties net so op­por­tu­nis­ties as baie an­der po­li­ti­ci en het dit ge­sien as ’n ge­leent­heid om sy eie beeld, ten kos­te van ie­mand wat ’n groot rol ge­speel het in die ont­staan van die DA en waar die DA van­dag staan, te be­vor­der, iets wat ver­werp­lik is en nie by die DA (en ver­al nie by sy lei­er) tuis­hoort nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.