SA om­seil wa­pen­boi­kot vir eie be­houd

Beeld - - Kommentaar - Roy Al­len, Ar­ca­dia

Ek ver­wys na Gert van der West­hui­zen se on­der­houd met die skry­wer van die boek A­part­heid, Guns and Mo­ney: A Ta­le of Pro­fit. (19.05)

Hen­nie van Vuur­en maak ’n groot op­hef van sy stel­ling dat er­ge kor­rup­sie reeds on­der die vo­ri­ge be­de­ling kop uit­ge­steek het en nie skie­lik nou on­der die nu­we re­ge­ring nie. Tog ont­breek e­ni­ge be­wy­se daar­van in sy boek/ar­gu­ment – en dit ná vier jaar se deeg­li­ke na­vor­sing deur hom en sy ge­dug­te s­pan!

Hy weer­spreek eint­lik sy stel­ling met sy er­ken­ning: “Ons het die hui­se be­soek van som­mi­ge van die mi­nis­ters (uit die a­part­heids­e­ra). Dit lyk nie of daar spra­ke was van self­ver­ry­king en on­ge­loof­li­ke ryk­dom nie.”

Die RSA, ter wil­le van sy eie be­houd, het ge­doen wat hy moes om die wa­pen­boi­kot en sank­sies te om­seil en hy het dit nog­al don­ders goed ge­doen. In so ’n ma­te dat wa­pen­uit­voer teen die laat 1980’s die twee­de groot­ste ver­die­ner van bui­te­land­se va­lu­ta was naas myn­bou! Trou­ens, De­nel ver­vaar­dig nou ver­skeie kom­po­nen­te vir die reu­se-Ai­r­bus A-380, ’n teg­no­lo­gie wat ont- wik­kel is as ’n di­rek­te ge­volg van die om­sei­ling van sank­sies.

As ’n er­va­re on­der­soe­ken­de joer­na­lis is dit ’n jam­mer­te dat Van Vuur­en geen ver­de­re lig kan werp op die moor­de van die S­mit-eg­paar of Dul­cie Sep­tem­ber nie.

Ver­der het die Mar­go-kom­mis­sie be­vind dat geen vuur­pyl­brand­stof of an­der krygs­tuig vir die brand (op die Hel­der­berg) ver­ant­woor­de­lik was nie. Lank voor 1988 het die RSA die ver­vaar­di­ging van vuur­pyl­brand­stof vir sy meer­vou­di­ge vuur­pyl­lan­seer­ders en an­der krygs­tuig ver­vol­maak. Dit was dus nie no­dig om dit in te voer nie.

Ten slot­te, die oor­log in Na­mi­bië het aan­ge­hou tot­dat ’n aan­vaar­ba­re skik­king vir die RSA be­reik is. As Na­mi­bië reeds in 1985 on­af­hank­lik ge­word het, sou dit van­dag nog net ’n mis­luk­te, Marx­is­tie­se staat, soos An­go­la, Mo­sam­biek of Zim­bab­we, ge­wees het.

Hen­nie van Vuur­en

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.