Ons be­vind ons in ’n tyd­vak waar ei­e­na­me so na as moont­lik aan die bron­taal ge­skryf word.

Beeld - - Kommentaar -

In die on­lang­se ver­le­de het die Taal­kom­mis­sie ook in A­fri­kaans be­gin weg­be­weeg van oor­ma­ti­ge ver­a­fri­kaan­sing van ei­e­na­me. Jy sal by­voor­beeld nie meer Tsja­ka in die AWS aan­tref nie, maar s­legs S­ha­ka; eer­der Fu­kus­hi­ma as Foe­koes­jie­ma. En in die nu­we AWS wat in Au­gus­tus de­ser ver­skyn, s­legs C­hi­na en nie meer S­ji­na nie, met daar­naas ’n om­vat­ten­de lys plek­na­me uit die Oos­te, wat deur prof. Ernst Kot­zé, ’n voor­ma­li­ge voor­sit­ter van die Taal­kom­mis­sie, op­ge­stel is.

In dié ver­band volg ons dus die in­ter­na­si­o­na­le ten­dens, naam­lik om te trans­li­te­reer. P­leks daar­van om te ver­taal (sê nou maar New York as Nu­we York) of oor te klank (wat Nieu-Jork sou op­le­wer), pro­beer ons lie­wer om so na­by as moont­lik aan die bron­taal te bly. Die land O‘z­be­kis­ton Res­pu­bli­ka­si word ge­volg­lik Re­pu­bliek Oe­z­be­ki­stan in A­fri­kaans.

Woor­de soos Ko­nink­ryk en Sta­te en Ei­land word steeds in A­fri­kaans ver­taal, waar­van Re­pu­bliek en va­ri­an­te daar­van die pro­mi­nent­ste is. In A­fri­kaans geld die tra­di­sie steeds dat ’n mens die vol­gen­de pa­troon volg: Re­pu­bliek (Lands­naam) – son­der ’n “van” tus­sen­in. Ons skryf dus Re­pu­bliek Ier­land, Volks­re­pu­bliek C­hi­na, Bonds­re­pu­bliek Duits­land, De­mo­kra­tie­se Volks­re­pu­bliek La­os, en so meer.

Maar hoe­kom dan Re­pu­bliek van Suid-A­fri­ka? Wel, na reg­te moet dit eint­lik Re­pu­bliek Suid-A­fri­ka wees. Maar toen­ter­tyd, toe Wet 32 van 1961 uit En­gels in A­fri­kaans ver­taal is, het ie­mand (of ’n klomp ie­man­de) nie ge­kon­sen­treer nie en toe word Re­pu­blic of South A­fri­ca klak­ke­loos ver­taal as Re­pu­bliek van Suid-A­fri­ka! En van­dag nog dra ons die taalglips met ons saam.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.