Eer­ste huis? Tyd is reg om te koop

Beeld - - Huisgids - Li­net­te Re­tief

Die vol­gen­de ses maan­de gaan ’n deur­slag­ge­wen­de tyd vir eer­ste­keer-huis­ko­pers wees, sê S­haun Ra­de­mey­er, be­stuurs­hoof van Bet­terLi­fe Ho­me Lo­ans.

“Die be­kos­tig­baar­heid van hui­se is be­sig om te ver­be­ter, maar die toe­gang tot fi­nan­sie­ring raak ál moei­li­ker en ver­troue in die e­ko­no­mie daal steeds, wat daar­toe kan lei dat eer­ste­keer-ko­pers kan be­gin won­der of dit die moei­te werd is om ei­en­dom aan te skaf.

“Hul­le moet in ge­dag­te hou dat die bes­te tyd om te koop ge­woon­lik is wan­neer die res van die mark be­sig is om te ver­koop of op die draad sit, en prys­groei baie laag of heel­te­mal af­we­sig is. Ons sta­tis­tiek toon juis dat prys­groei be­slis be­sig is om af te neem, ver­al in die eer­ste-keer-ko­per­seg­ment van die mark.”

Die sy­fers toon dat die jaar-tot­jaar-groei­koers in eer­ste­keer­koop­pry­se teen die ein­de van A­pril te staan ge­kom het op 4,38%, ver­ge­le­ke met ’n jaar-tot­jaar­koers van 4,84% aan die ein­de van Maart – en 5,06% aan die ein­de van A­pril 2016.

In die mark as ’n ge­heel was die jaar-tot-jaar-groei­koers 5,02% aan die ein­de van A­pril ver­ge­le­ke met 5,41% aan die ein­de van Maart en 6,97% aan die ein­de van A­pril 2016.

“Ei­end­oms­ei­e­naars wat nou ver­koop, is ook be­wus daar­van dat hul­le meer me­de­din­ging het en hul­le is daar­om ge­woon­lik meer be­reid om te on­der­han­del,” sê Ra­de­mey­er.

Hy sê be­kos­tig­baar­heid gaan waar­skyn­lik ook ver­der ver­be­ter, met sa­la­ris- en loon­ver­ho­gings wat van­jaar heel moont­lik huis­prys­groei gaan oor­skry.

“Die jong­ste voor­spel­lings toon sa­la­ris­se sal in no­mi­na­le ter­me van­jaar met tus­sen 6% en 7,5% per­sent ver­hoog – of tot 1,5% in ná-in­fla­sie-ter­me.

“Daar­be­ne­wens het baie ver­brui­kers hard ge­werk om oor die laas­te paar jaar hul skuld af te be­taal en die be­drag te ver­laag wat hul­le el­ke maand aan skuld­te­rug­be­ta­ling be­stee.

Vol­gens Mo­men­tum en U­ni­sa se jong­ste wel­vaart­in­deks van Suid-A­fri­kaan­se huis­hou­dings be­stee die ge­mid­del­de huis­hou­ding tans 21% van bru­to in­kom­ste aan skuld­te­rug­be­ta­ling.

Om voor­deel te trek uit hier­die ont­wik­ke­lings, sê hy, gaan ko­pers toe­gang tot huis­le­nings no­dig hê, “en ons voor­sien dat dit aan­sien­lik moei­li­ker gaan word om teen die ein­de van van­jaar ver­band­fi­nan­sie­ring te be­kom”.

Ban­ke gaan ver­sig­ti­ger word om kre­diet toe te staan na­ma­te die im­pak van die kre­die­taf­gra­de­rings dui­de­li­ker word – stren­ger le­nings­kri­te­ria word trou­ens reeds toe­ge­pas.

“Ge­volg­lik glo ons daar is ’n ven­ster­tyd­perk van so­wat ses maan­de waar­ty­dens eer­ste­keer­ko­pers hul voet in die ei­en­doms­deur kan kry.”

Ra­de­mey­er sê voor­ne­men­de ko­pers se bes­te kans om ’n huis­le­ning te kry is om deur ’n be­trou­ba­re ver­band­tus­sen­gan­ger soos Bet­terLi­fe te werk.

“Ons sta­tis­tiek toon dat uit­le­ners in die 12 maan­de tot die ein­de van A­pril ’n ge­mid­deld van 65,5% huis­le­nings­aan­soe­ke af­ge­keur het.

“Dit be­te­ken dat voor­ne­men­de ko­pers son­der die by­stand van ’n tus­sen­gan­ger om­trent net ’n een­uit-drie-kans het om die no­di­ge fi­nan­sie­ring te kry.”

Bet­terLi­fe be­kom steeds meer as 74% van goed­keu­rings vir hul klan­te en die maat­skap­py se sta­tis­tiek toon dat daar steeds ’n ge­son­de vraag on­der voor­ne­men­de eer­ste­keer-ko­pers is.

Eer­ste­keer-ko­pers ver­teen­woor­dig steeds 36% van al­le for­meel goed­ge­keur­de huis­le­nings.

Die bes­te tyd om te koop is ge­woon­lik wan­neer die res van die mark be­sig is om te ver­koop of op die draad sit, en prys­groei baie laag of heel­te­mal af­we­sig is.

Fo­to: iSTOCK

Eer­ste­keer­ko­pers het ’n ven­ster­tyd­perk van so­wat ses maan­de om hul voet in die ei­en­doms­deur te kry.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.