Hui­se in vei­li­ger buur­te be­haal oor die al­ge­meen be­ter pry­se.

Beeld - - Huisgids - Vol­gens die ei­en­doms­da­ta­ver­skaf­fer Lig­hts­to­ne het re­si­den­si­ë­le mis­daad af­ge­neem.

deur die SAPD ge­rap­por­teer is, maar nie in e­ni­ge van die ka­te­go­rieë pas nie, is ver­wy­der.

Die sy­fers toon die to­ta­le ge­tal mis­da­de (ab­so­lu­te waar­des) en mis­daad­sy­fers per 100 000 men­se in Suid-A­fri­ka in 2015 en 2016.

Die mis­daad­sy­fers word vol­gens Lig­hts­to­ne- en SAPD-ka­te­go­rieë ver­deel. Il­lus­tra­sie: iSTOCK

Dit maak eg­ter nie saak hoe jy dit uit­werk nie, op na­si­o­na­le vlak was daar ’n al­ge­me­ne af­na­me in die ab­so­lu­te aan­tal mis­da­de in 2016 ver­ge­le­ke met 2015.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.