‘Me­ga­nis­mes kom om kor­rup­sie te han­teer’

Beeld - - Nuus - Je­an­ne­Ma­rier­sluis

Die ANC sal op sy na­si­o­na­le be­leids­kon­fe­ren­sie “pre­sie­se en ge­tei­ken­de me­ga­nis­mes” en be­leids­in­stru­men­te aan­kon­dig om kor­rup­sie te han­teer.

Ay­an­da Dlod­lo, voor­sit­ter van die ANC se sub­ko­mi­tee oor wet­ge­wing en plaas­li­ke re­ge­ring, het gis­ter­og­gend in Lut­hu­li-huis in Jo­han­nes­burg aan die me­dia ge­sê die ANC het met erns­ti­ge kom­mer ken­nis ge­neem van die toe­ne­men­de kor­rup­sie in die staat- en die pri­va­te sek­tor.

Die me­di­a­kon­fe­ren­sie is ge­hou oor die be­spre­kings­do­ku­ment oor wet­ge­wing en plaas­li­ke re­ge­ring met die oog op die ANC se be­leids- kon­fe­ren­sie wat op 30 Ju­nie be­gin.

Kor­rup­sie word nou ’n be­drei­ging vir goeie re­ge­ring, sê Dlod­lo. “Ons praat om­vat­tend met die bur­ger­li­ke sa­me­le­wing en sleu­tel­be­lang­heb­ben­des oor ’n doel­tref­fen­de me­ga­nis­me om dit te be­veg.”

S­taats­be­heer­de on­der­ne­mings (soos E­s­kom en Pra­sa) moet ’n ont­wik­ke­lings­rol speel, sê sy.

Daar is ook kwes­sies wat ver­band hou met die rol wat die be­heer­raad van sul­ke in­stel­lings speel, die rol van die mi­nis­ters on­der wie dié in­stel­lings val en die par­le­ment se rol.

Re­ge­rings- en toe­sig­pro­to­kol­le vir die s­taats­be­heer­de on­der­ne­mings sal op­ge­stel word en die fo­kus sal daar­op wees dat die pu- bliek hul­le ver­ant­woord­baar sal kan hou.

Dlod­lo sê die ANC-be­leids­do­ku­ment oor die re­ge­ring en die wet­ge­wen­de ge­sag sê dui­de­lik dat die taak van maat­skap­li­ke en e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie in Suid-A­fri­ka nog lank nie ver­by is nie.

Die do­ku­ment “er­ken” dat staats­in­stel­lings steeds trans­for­ma­sie no­dig het om in Suid-A­fri­ka­ners se be­hoef­tes te voor­sien.

Sy sê die ANC het die af­ge­lo­pe twee jaar in al drie re­ge­ring­sfe­re op on­ge­ken­de skaal ba­sie­se diens­te ge­le­wer.

“Ons het nog baie ag­ter­stan­de om uit te wis weens die ge­vol­ge van die a­part­heids­pro­ses­se.”

Nu­we uit­da­gings het eg­ter op­ge­duik, soos die be­hoef­te om die ge­hal­te van ba­sie­se diens­te te ver­be­ter, eer­der as om op die “kwan­ti­teit” te fo­kus.

“Die vin­ni­ge ver­ste­de­li­king moet aan­dag kry deur die uit­brei­ding van diens­te en in­fra­struk­tuur in ste­de­li­ke ge­bie­de. Die mand­jie vir wel­syn­s­on­der­steu­ning moet gro­ter word. Al­les ver­eis slim­mer be­na­de­rings, wat gro­ter ge­bruik van nu­we teg­no­lo­gie in­sluit.”

Sy sê dit is be­lang­rik om daar­op te let dat 83% van Suid-A­fri­ka­ners van­weë ver­ste­de­li­king op 2% van die land se grond­op­per­vlak woon.

Sy sê die sen­tra­le te­ma van die do­ku­ment is om die staat se ver­moë uit te bou.

Fo­to: LISA HNATOWICZ

Ay­an­da Dlod­lo, voor­sit­ter van die ANC se sub­ko­mi­tee oor wet­ge­wing en plaas­li­ke re­ge­ring.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.