FAK ver­eer dr. Dan S­leigh

Beeld - - Nuus - C­har­les S­mith

Die skry­wer en his­to­ri­kus dr. Dan S­leigh het die N.P. Van Wyk Louw-prys vir die be­vor­de­ring van die A­fri­kaan­se taal en kul­tuur ont­vang.

Met boe­ke soos Ei­lan­de en 1795 ver­tolk S­leigh nie net op ’n boei­en­de wy­se die VOC-ge­skie­de­nis nie, maar be­ves­tig hy ook die his­to­rie­se ver­band tus­sen Suid-A­fri­ka en Ne­der­land, sê dr. Da­nie Lang­ner, uit­voe­ren­de hoof van die FAK, in ’n ver­kla­ring op Fa­ce­book.

In 1795 ver­tel S­leigh die ver­haal van Wil­li­am van R­hee­de van Oudst­hoorn se lief­de vir die Kaap en sy ge­skie­de­nis, sy ver­de­di­ging van die Ko­lo­nie teen die op­ruk­ken­de B­rit­se be­set­ters, sy re­bel­lie teen die lam­sak­ki­ge VOC-o­wer­heid en sy stre­we na ’n eie Kaap­se re­pu­bliek.

Groot de­le van die ver­haal speel af in Van Oudts­hoorn se huis, Saas­veld, wat des­tyds aan die voet van Ta­fel­berg ge­staan het.

Saas­veld is in die 1950’s steen vir steen na Fransch­hoek ge­skuif en her­bou as die Hu­ge­no­te­mu­seum, waar S­leigh die prys Sa­ter­dag ont­vang het.

“In 1795 be­skryf S­leigh Wil­li­am as die laas­te goeie man. Ek dink Wil­li­am sou bly ge­wees het as hy kon weet dat sy Saas­veld-huis eeue la­ter ’n by­me­kaar­kom­plek ge­word het om aan nog ’n goeie man er­ken­ning te gee vir sy lief­de vir die Kaap en ge­skie­de­nis,” skryf Lang­ner. ) 1795 is be­noem vir die W.A. Hof­meyr-prys vir A­fri­kaan­se fik­sie wat in Ju­nie be­kend ge­maak word. Die an­der me­de­din­gers is Huil­boek deur Ryk Hat­tingh (Hu­man & Rous­seau) en Op ’n dag, ’n hond deur John Mi­les (Hu­man & Rous­seau).

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.