Be­kyk ook OVK­wer­kers

Beeld - - Kommentaar - At­tie Jan­ko­witz, Se­cun­da

Die voor­leg­ging oor die on­ge­ly­ke ver­de­ling van geld aan po­li­tie­ke par­tye deur dr. Pie­ter Groe­ne­wald, lei­er van die VF Plus, het be­trek­king.

Ek kan net hoe­ra skree oor ’n wel­deur­dag­te punt en die moed om dit te op­per.

Wat eg­ter hier­by ge­voeg moet word, is die O­n­af­hank­li­ke Ver­kie­sings­kom­mis­sie (OVK) se aan­stel­ling en be­ta­ling van be­amp­tes in die stem­lo­ka­le in ver­kie­sings­tye.

Ons moet ont­hou dat al die OVK­be­amp­tes uit die staats­kas be­taal word ge­du­ren­de op­lei­ding en die ver­kie­sing.

In el­ke lo­kaal is daar min­stens ses men­se wat deur die OVK aan­ge­stel word. Die OVK, wat roem op sy on­af­hank­lik­heid, doen dié aan­stel­lings een­sy­dig en geen po­li­tie­ke par­ty het in­sig daar­in nie.

Uit die aard van die saak word net per­so­ne van se­ke­re po­li­tie­ke af­fi­li­a­sies aan­ge­stel.

Die aan­stel­lings in ver­le­de jaar se ver­kie­sing is na­ge­gaan en in som­mi­ge pro­vin­sies is ’n 95%-kor­re­la­sie ge­vind tus­sen OVK-aan­stel­lings en ge­we­se ANC-ka­ders (or­ga­ni­seer­ders en be­amp­tes). In 92% van die lo­ka­le was daar geen wit ver­teen­woor­di­ging nie. Op­lei­ding het ook ver te­kort ge­skiet.

In die ver­kie­sings­tyd word ver­teen­woor­di­gers (nie be­amp­tes nie) deur po­li­tie­ke par­tye aan­ge­stel.

Dié be­amp­tes word deur die po­li­tie­ke par­tye self ver­goed of hul­le werk vry­wil­lig. Dit bring mee dat waar­ne­mers en be­amp­tes in die mees­te lo­ka­le net uit ANC-le­de be­staan, aan­ge­sien klei­ner par­tye nie kan be­taal vir waar­ne­mers se diens­te nie.

Ek is van me­ning dat waar­ne­mers van die ver­skil­len­de po­li­tie­ke par­tye ook uit die staats­kas ver­goed moet word, na­tuur­lik op streng voor­waar­des. Dit is tog ter be­vor­de­ring van die de­mo­kra­tie­se pro­ses en al­mal vind baat daar­by. As al­le po­li­tie­ke par­tye be­trok­ke is by die aan­stel­lings­pro­ses van die OVK-be­amp­tes sal dit nie no­dig wees nie.

Na­vor­sing oor 2016 se ver­kie­sing toon dat aan­stel­lings deur die OVK nie on­af­hank­lik was nie.

Die ar­gu­ment dat aan­soe­ke nie van an­der par­tye ont­vang is nie, is on­waar. Ek het per­soon­lik 20 sul­ke aan­soe­ke ge­stuur en ge­mo­ni­tor, maar dit was ver­geefs.

Hier­die me­to­de van “par­ty­fi­nan­sie­ring” moet ook on­der­soek word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.