S­ha­leen, San­dra op In­ni­bos

‘Fie­la’ en ‘Miss Dai­sy’ te sien

Beeld - - Nuus - AJ Op­per­man

Die In­ni­bos-kunstefees spog van­jaar met twee op­drag­so­lo­stuk­ke, ’n paar klas­sie­ke teks­te en ’n paar de­bu­te.

Die kunstefees het Vry­dag­aand amp­te­lik sy fees­pro­gram op die Mi­ni­bos Ma­kie­tie by die Ho­ër­skool Berg­vlam in M­bom­be­la (Nel­spruit) be­kend ge­stel.

Die fees word van 5 tot 8 Ju­lie in M­bom­be­la ge­hou. Van­jaar se te­ma is: ’n Stappie ver­der.

Al­bert Ma­ritz is die re­gis­seur van PG du P­les­sis se Nag van Le­gio uit die 1970’s met An­dré Rooth­man, Fran­cois Ja­cobs, Ger­ben Kam­per, Dun­can John­son, De­on Lotz, Ri­aan Vis­man, Fran­cois Pot­gie­ter en Hein Poole in die rol­ver­de­ling. Die stuk speel in ’n ge­stig af. Neels van Jaars­veld tree op in Op my eish!, waar­van hy die re­gis­seur is en die teks ge­skryf het. Die om­roe­per en TV-aan­bie­der Ri­an van Heer­den het Ri­an met Ri­an ge­skryf en tree ook daar­in op.

Al­taar is ’n pro­duk­sie van woor­de, sang en be­we­ging van Hen­nie van G­reu­nen en Ni­co S­chee­pers. On­der die spe­lers is Chris­tia Vis­ser, Cry­stal-Don­na Ro­berts, Car­la S­mith, An­dré Ter­blan­ché, Oa­ra­bi­le Dit­se­le en Si­ve Gu­bangxa.

Is die bar al oop? is nog ’n fees­de­buut deur Ni­co Lu­wes, wat ook die re­gis­seur is.

Be­ken­de stuk­ke is ook op die pro­gram: Fie­la se kind, ge­grond op Da­le­ne Mat­thee se ge­lyk­na­mi­ge ro­man met S­ha­leen Sur­tie-Ri­chards weer in die rol van Fie­la, met re­gie deur Frans Swart; Ko­ö­pe­ra­sie­sto­ries (ook ge­grond op Du P­les­sis se oor­spronk­li­ke sto­ries) en So ry Miss Dai­sy met San­dra Prins­loo en John Ka­ni on­der re­gie van Chris­ti­aan Ol­wa­gen.

Prins­loo is ook by In­ni­bos te sien in die so­lo­stuk Moe­der­taal, ook ’n stuk deur S­chee­pers.

Fees­gan­gers kan ook uit­sien na die cra­wls, wat vol­gens San­dra Ja­cobs, In­ni­bos se me­dia- en be­mar­kings­be­stuur­der, u­niek is aan die fees.

“P­hil­na S­choltz, die cra­wl­ko­ör­di­neer­der, na­der men­se met ’n kon­sep van ’n spe­si­fie­ke tyds­duur en aan­slag.

“Dit is al­les In­ni­bos-ver­vaar­dig­de pro­duk­sies. Die boe­ke- cra­wls is baie ge­wild. Dit is al­tyd die een wat eer­ste uit­ver­koop.”

Die boe­ke- cra­wl na Kaap­se­hoop en die kos- cra­wl is lank reeds tref­fer­pro­duk­sies waar­van die kaart­jies vin­nig ver­koop, en van­jaar brei In­ni­bos uit met by­ko­men­de cra­wls wat elk ’n wye ver­skei­den­heid bied.

Die Lek­ker Lag-ko­me­die­cra­wl met Dow­we Dol­la, Cas­per de V­ries, So­li P­hi­lan­der en S­chalk Be­zui­den­hout is op die plan­ke, ter­wyl die In­ni­bostowns­hip- cra­wl na die bui­te­wy­ke van M­bom­be­la sal be­weeg.

Se­ke­re pro­duk­sies bring hul­de aan woord­kuns­te­naars en mu­siek­kuns­te­naars. F­len­nie die sna­re met on­der an­de­re Chris C­ha­me­le­on, An­na Da­vel, Da­niel­la Dey­sel, Ri­aan van Rens­burg en Johny Klein bring hul­de aan Boer­neef.

Ses sna­re – tuis­ge­maak ver­eer Suid-A­fri­kaan­se kuns­te­naars wat plaas­lik en in­ter­na­si­o­naal suk­ses be­haal het.

Die Ne­der­land­se san­ger S­tef Bos keer ná baie ja­re te­rug met Bos in­nie Bos.

El­vis Blue is in sy pro­duk­sie Kaal, Jak de P­rie­ster vier 15 jaar met kla­vier en ki­taar en Jan­nie du Toit voer twee van sy be­ken­de pro­duk­sies, Bon­jour Mon­si­eur B­rel en Kie­kies – Lu­cas se lied­jies op.

Klas­sie­ke ka­mers is van­jaar on­der die lei­ding van ra­di­o­per­soon­lik­heid Chris­tel­le Webb Jou­bert en Jo­han­nes Slab­bert, Zan­ne de Lan­ge, CH2 en die Wits T­rio tree daar op.

An­der ver­maak op die fees- ter­rein sluit in die Bo­ma-kui­er­te­a­ter en on­der meer die Bos­môl, kos­stal­le­tjies, die kuns­park, die Bos­bi­o­skoop en ’n kin­der­op­pas­diens.

Al­les be­gin met ’n Kuns-in­be­we­ging-pa­ra­de op die eer­ste dag waar­aan meer as 800 men­se deel­neem.

Toe­gang tot die fees­ter­rein is gra­tis vir voor­skool­se en la­er­skool­kin­ders. ) ’n Week­kaart­jie kos R500 en pen­si­oen­trek­kers be­taal op 5 Ju­lie R50 toe­gang. Kaar­tjie­pry­se is: Woens­dag 5 Ju­lie: R110 (goue sir­kel is R80 by­ko­mend); Don­der­dag 6 Ju­lie: R110 (geen goue sir­kel); Vry­dag 7 Ju­lie: R165 (R110 ek­stra vir goue sir­kel), en Sa­ter­dag 8 Ju­lie: R195 (R240 ek­stra vir goue sir­kel).

Die vol­le­di­ge fees­pro­gram is by in­ni­bos.co.za be­skik­baar.

Fo­to: ANTONIA STEYN

San­dra Prins­loo en John Ka­ni in So ry Miss Dai­sy.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.