Re­gruk wag op Sen­tra­le E­ner­gie­fonds

Moet meer deur­sig­tig wees

Beeld - - Sake - Lie­sl Pey­per – Fin24

Die Sen­tra­le E­ner­gie­fonds (SEF), wat on­der meer wag­hou oor Pe­troSA, sal in die lo­pen­de boek­jaar streng ge­her­struk­tu­reer word om deur­sig­ti­ger en meer ver­ant­woord­baar te word, sê M­ma­mo­lo­ko Ku­bayi, mi­nis­ter van e­ner­gie.

Ku­bayi het haar eer­ste be­gro­ting vir die 2017-’18-boek­jaar voor­ge­lê.

Sy sê in die lig van die ver­slag oor die S­tra­te­gie­se Brand­stof­fonds en uit­da­gings by Pe­troSA het haar de­par­te­ment be­sin oor ma­nie­re om be­stuur en ver­ant­woord­baar­heid by die fi­li­a­le van die SEF te ver­be­ter.

Die kan­toor van die re­ge­ring se pro­gram vir o­n­af­hank­li­ke krag­pro­du­sen­te sal ook on­der die SEF in­skuif.

Die Pe­tro­le­uma­gent­skap van Suid-A­fri­ka (Pa­sa) en die fi­nan­sie­rings­kor­po­ra­sie vir myn­bou-eks­plo­ra­sie in A­fri­ka (AEMFC) sal na die de­par­te­ment van mi­ne­ra­le bron­ne ver­skuif word.

T­ha­ba­ne Zu­lu, die de­par­te­ment van e­ner­gie se di­rek­teur­ge­ne­raal, sal as waar­ne­men­de uit­voe­ren­de hoof na die Sen­tra­le Brand­stof­fonds ge­se­kon­deer word.

“Dis om te ver­se­ker dat ons die aan­be­ve­lings in wer­king kan stel in die lig van die ver­slag oor die ver­koop van s­tra­te­gie­se brand­stof­re­ser­wes vir die land.”

Die fonds het in De­sem­ber 2015 tien mil­joen va­te se s­tra­te­gie­se ru­o­lie­voor­raad teen min­der as die mark­waar­de daar­van ver­koop.

T­se­li­so Ma­qube­la, ad­junk­di­rek­teur-ge­ne­raal, sal waar­neem as di­rek­teur-ge­ne­raal.

Ku­bayi sê sy sal wag vir die fi­na­le ver­slag van die SEF oor Pe­troSA se pro­ble­me en dan oor die pad vo­ren­toe be­sin. Pe­troSA is in ’n fi­nan­si­ë­le ver­knor­sing om­dat die gas­vel­de by Mos­sel­baai uit­ge­put raak.

Sy sê die pro­gram vir o­n­af­hank­li­ke krag­pro­du­sen­te, hoof­saak­lik wind- en son­krag, sal ’n deur­slag­ge­wen­de deel van Suid-A­fri­ka se e­ner­gie­meng­sel bly. Sy sê die re­ge­ring moet kyk na ma­nie­re om klein en mid­del­slag-on­der­ne­mings daar- by te be­trek.

Suid-A­fri­ka se ge­ïn­te­greer­de e­ner­gie­plan en ge­ïn­te­greer­de hulp­bron­plan sal in die lo­pen­de boek­jaar vol­tooi word.

“Dié e­ner­gie­plan­ne sal uit­een­sit hoe ons be­oog om ons be­leids­doel­wit­te oor e­ner­gie te be­haal, in­slui­ten­de toe­gang tot krag, e­ner­gie­doel­tref­fend­heid, ver­plaas­li­king, vaar­dig­heids­ont­wik­ke­ling, krag­se­ker­heid, ’n ge­di­ver­si­fi­seer­de e­ner­gie­meng­sel en la­er wa­ter­ge­bruik en la­er kweek­huis­gas­vry­stel­lings.”

Ku­bayi sê be­leg­gers e­va­lu­eer ’n land vol­gens of daar be­leid­se­ker­heid is.

Sy het haar vo­ri­ge stand­punt her­haal dat die re­ge­ring van plan is om ’n deur­sig­ti­ge kern­krag­bou­pro­gram na te streef.

“Ná die hof­uit­spraak en ons be­sluit om nie daar­teen te ap­pel­leer nie, sal ons voort­gaan om nu­we oor­een­koms­te met die vyf lan­de te on­der­te­ken en ons sal dit bin­ne ’n re­de­li­ke tyd aan die par­le­ment voor­lê.”

Dit ver­wys na kon­trak­te met Rus­land, Frank­ryk, die VSA, Suid-Ko­rea en Ja­pan.

Die hoog­ge­regs­hof in Kaap­stad het on­langs be­vind drie van dié oor­een­koms­te was on­wet­tig en moet van voor af be­ding word.

“Ons her­haal dat ons ver­bind is tot ope di­a­loog oor kern­krag, en dat ons deur­sig­tig­heid en ver­ant­woord­baar­heid met die pro­ses sal volg.”

Ku­bayi, voor­heen voor­sit­ter van die par­le­ment se por­te­feul­je­ko­mi­tee oor te­le­kom­mu­ni­ka­sie en die pos­diens, het Ti­na Joe­mat-Pet­ters­son ein­de Maart as mi­nis­ter van e­ner­gie ver­vang toe pres. Ja­cob Zu­ma sy ka­bi­net ge­skom­mel het.

M­ma­mo­lo­ko Ku­bayi

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.