GM: Die ein­de van ’n era ná meer as 90 jaar in SA mark

Beeld - - Sake - Fer­di de Vos

“Braai­vleis, rug­by, son­skyn en . . .”

Die i­ko­nie­se klin­gel waar­mee C­hev­ro­let-mo­tors in die ja­re se­wen­tig plaas­lik be­mark is, kan nou in die ver­ge­tel­heid ver­dwyn na­dat die A­me­ri­kaan­se mo­tor­reus Ge­ne­ral Mo­tors (GM) weer sy ont­trek­king aan die land aan­ge­kon­dig het.

GM het ook in 1985, om po­li­tie­ke re­des, uit die land ge­wyk, waar­na hy ’n de­ka­de as die Suid-A­fri­kaans be­heer­de Del­ta­mo­tor­kor­po­ra­sie hier sa­ke ge­doen het. Die Ge­ne­raal het in 1994 ge­deel­te­lik en in 2004 weer vol­sterk­te te­rug­ge­keer.

Lui­dens ’n ver­kla­ring uit­ge­reik in Port Elizabeth deur S­te­fan Ja­co­by, uit­voe­ren­de vi­se­pre­si­dent van GM en pre­si­dent van GM In­ter­na­si­o­naal, het A­fri­ka se naas­oud­ste mo­tor­ver­vaar­di­ger be­sluit om te ont­trek om­dat sy “voort­ge­set­te of ver­hoog­de be­leg­ging in ver­vaar­di­ging in Suid-A­fri­ka nie die ver- wag­te op­brengs, ge­meet aan an­der glo­ba­le be­leg­gings­ge­leent­he­de, sou bied nie”.

Vol­gens hom is ná ’n deur­tas­ten­de on­der­soek van GM se werk­saam­he­de in Suid-A­fri­ka be­vind die bes­te op­los­sing sou wees om die ver­vaar­di­ging en ver­ko­pe van C­hev­ro­let-voer­tuie in die land te be­ëin­dig, en ter­self­der­tyd I­su­zu se lig­te han­dels­voer­tuig-be­dry­wig­he­de hier uit te brei.

In we­se be­te­ken dit dat I­su­zu die S­tru­an­da­le-aan­leg en GM se min­der­heids­be­lang in I­su­zu Truck Suid-A­fri­ka sal koop, be­heer van GM se on­der­de­le­ver­sprei­ding­sen­trum en voer­tuigom­bou- en ver­sprei­ding­sen­trum in Port Elizabeth sal oor­neem en sy eie han­de­laars­net­werk in die land ver­der sal ont­wik­kel.

Dié aan­kon­di­ging val saam met ’n ver­kla­ring wat deur Dan Am­mann, pre­si­dent van GM, in De­troit uit­ge­reik is waar­in die mo­tor­reus aan­dui hy gaan – as deel van ’n nu­we s­tra­te­gie­se plan om op wins­ge­wen­de mark- te soos C­hi­na en die VSA te fo­kus – ook sy werk­saam­he­de in In­dië teen ein­de van­jaar be­ëin­dig.

Dit vorm deel van ’n om­keer­plan wat Ma­ry Bar­ra, GM se uit­voe­ren­de hoof, in wer­king stel in ’n po­ging om die ge­won- de Ge­ne­raal se wins­ge­wend­heid te her­stel.

Die reu­se­groep het ver­le­de jaar maar net so­wat 49 000 voer­tuie ge­sa­ment­lik in SuidA­fri­ka en In­dië van die hand ge­sit.

Vol­gens Ja­co­by sal die ver- vaar­di­ging en ver­sprei­ding van C­hev­ro­let-voer­tuie ein­de van­jaar ge­staak word (hoe­wel nog on­der­he­wig aan sa­me­spre­kin­ge met werk­ne­mers en die vak­bon­de, soos die wet ver­eis), wyl nou saam met die Fran­se PSA-Groep – wat on­langs die GM-fi­li­aal O­pel/Vauxhall ge­koop het – ge­werk sal word om toe­koms­ti­ge ge­leent­he­de vir die O­pel-han­dels­merk plaas­lik te on­der­soek.

Vol­gens Ian Ni­cholls, pre­si­dent en be­stu­ren­de di­rek­teur van GMSA, is die be­slui­te nie lig­te­lik ge­neem nie en on­der­neem die maat­skap­py om al­le be­lang­heb­ben­des wat deur die skok­stap ge­raak word, in­slui­tend O­pel en C­hev-ei­e­naars, in die oor­gangs­tyd­perk te on­der­steun.

Be­hal­we dat die ont­trek­king tot 1 500 werk­ge­leent­he­de reg­streeks kan raak, kan dit ook tot heel­wat werk­ver­lie­se in die ver­skaf­fings­ket­ting lei, al­dus Ir­vin Jim, hoof­se­kre­ta­ris van die vak­bond Num­sa.

Dit kan ook sa­ke­ver­troue in die be­dryf ver­der laat taan, aan­ge­sien GM, wat in 1926 ’n mon­te­rings­aan­leg hier ge­ves­tig het, lan­ger as 90 jaar ’n lei­den­de ver­vaar­di­ger in die land was. Net Ford is al lan­ger in Suid-A­fri­ka.

C­hev­ro­let-mo­del­le was vir de­ka­des voor­ver­ko­pers in die land, en ve­le GM-han­dels­mer­ke, waar­on­der Ca­dil­lac, La Sal­le, Olds­mo­bi­le, Buick, GMC, Bed­ford, O­pel en Vauxhall, is oor die ja­re heen in die S­tru­an­da­le-aan­leg ge­bou.

C­hev-pro­duk­sie en -ver­ko­pe het in die ja­re se­wen­tig ’n hoog­te­punt be­reik (wie ont­hou nie die C­hev Kom­man­do en Con­stan­tia, die 2500, 3800 en 4100 nie?), maar i­ro­nies ge­noeg was dié mo­del­le op O­pel- en Vauxhall-pro­duk­te ge­grond.

Dié bloei­tyd­perk het selfs die Ran­ger, so­ge­naamd “Suid-A­fri­ka se eie mo­tor”, die lig laat sien, maar dit was ook O­pel-ge­grond.

Ook ty­dens GM se af­we­sig- heid ná 1985 was dit O­pel (en I­su­zu) se pro­duk­te wat GM hier ver­teen­woor­dig het.

Met die Ge­ne­raal se te­rug­keer het Da­e­woo-ge­gron­de pro­duk­te en die ge­lei­de­li­ke uit­fa­se­ring van O­pel eg­ter die C­he­v­han­dels­merk baie ska­de be­rok­ken, en ver­ko­pe het ge­taan.

Dit kan eg­ter juis O­pel wees wat ’n spran­kie hoop vir S­tru­an­da­le bring.

Met ge­rug­te dat Peu­ge­ot (PSA) dalk bin­ne­kort nie meer amp­te­lik nie, maar deur ’n plaas­li­ke in­voer- en ver­sprei­dings­maat­skap­py hier ver­teen­woor­dig sal word, kan PSA dalk be­sluit om O­pel se rol hier ver­der te ver­sterk.

Dit sal sin maak, ver­al ge­ge­we die steeds ste­wi­ge ver­ko­pe van die plaas­lik ge­bou­de C­hev U­ti­li­ty (of­te­wel die O­pel Cor­sa­bak­kie, soos dit vroe­ër be­kend ge­staan het).

’n Aan­kon­di­ging deur O­pel oor sy toe­koms­plan­ne in SuidA­fri­ka word op 8 Ju­nie ver­wag.

Die sko­k­nuus dat GMSA hom uit Suid­A­fri­ka gaan ont­trek, het heel­wat re­ak­sie uit ver­skeie oor­de ge­lok.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.