Wat be­te­ken di­ver­si­fi­ka­sie reg­tig? Volg dié be­gin­sels

Beeld - - Sake Nuus - Sa­ke­ge­sprek T­heo Vor­ster Ge­skryf saam met Yo­lan­de Bo­tha en Mo­ni­que Br­ä­sler

Di­ver­si­fi­ka­sie is ’n woord wat ’n mens ge­reeld raak­lees en die ge­seg­de “moe­nie al jou ei­ers in een mand­jie hou nie” is al am­per hol­rug ge­ry.

Ek vind dat baie men­se nie ver­staan wat dit be­te­ken om jou be­leg­gings te di­ver­si­fi­seer nie en meen hul­le di­ver­si­fi­seer as hul­le bloot hul geld by ver­skil­len­de maat­skap­pye plaas.

Die punt van di­ver­si­fi­ka­sie is juis om die bron­ne van groei of in­kom­ste te ver­sprei so­dat jou bloot­stel­ling aan een ge­beur­te­nis nie die­self­de in­pak op jou to­ta­le be­leg­ging het nie.

As voor­beeld het ek die vyf groot­ste aan­de­le­fond­se ge­neem en gaan kyk hoe die fond­se se pres­ta­sie die af­ge­lo­pe vyf jaar met me­kaar ver­ge­lyk en wat die groot­ste aan­de­le tans in daar­die fond­se is.

Die ver­skil in pres­ta­sie tus­sen hier­die fond­se oor die af­ge­lo­pe vyf jaar was re­la­tief klein en al­mal het bin­ne ’n 1% of 2% van die al­ge­he­le in­deks pres­teer.

Hier­die ar­ti­kel gaan nie oor die pres­ta­sie van die fond­se nie – in­teen­deel, pres­ta­sie be­hoort nie jou e­nig­ste maat­staf te wees wan­neer jy fond­se ver­ge­lyk nie – maar oor die be­gin­sel dat deur ’n paar van hier­die fond­se te kies, jy nie jou op­brengs of jou ri­si­ko ver­sprei het nie. Hier­die fond­se hou in­der­daad baie van die­self­de aan­de­le.

Di­ver­si­fi­ka­sie gaan juis daar­oor dat jy jou por­te­feul­je só moet saam­stel dat die ver­skil­len­de ba­tes en ba­te­klas­se on­der ver­skil­len­de om­stan­dig­he­de ver­skil­lend hoort te pres­teer.

Die be­lang­rik­ste di­ver­si­fi­ka­sie­be­gin­sels is:

Di­ver­si­fi­seer tus­sen ver­skil­len­de ba­te­klas­se (aan­de­le, kon­tant, skuld­brie­we, ei­en­dom, ens);

Ge­o­gra­fie­se di­ver­si­fi­ka­sie tus­sen ver­skil­len­de lan­de en geld­een­he­de; en

Ge­bruik tyd om wis­sel­val­lig­heid te be­stuur – as jy koop of ver­koop, doen dit oor ’n tyd­perk.

As jy tus­sen fond­se en fonds­be­stuur­ders wil di­ver­si­fi­seer, is dit be­lang­rik om op die vol­gen­de pun­te te let:

Die mees­te fond­se kry dit nie reg om die in­deks oor lang tyd­per­ke te klop nie;

In­dien jy in ver­skil­len­de fond­se be­lê, ver­staan hoe hul man­da­te ver­skil en waar­om jy nie bloot be­sig is om jou kos­te te ver­hoog son­der om jou bloot­stel­ling te ver­sprei nie; en

Jou to­ta­le por­te­feul­je moet ge­weeg word.

Dit help niks as jy nie na jou be­leg­ging as ’n ge­heel kyk en ont­leed nie.

Niks is son­der ri­si­ko as dit kom by be­leg­gings en die be­stuur van ri­si­ko en op­brengs nie – goeie di­ver­si­fi­ka­sie is die naas­te wat daar­aan kom.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.