Kin­kels in twee seks­skan­da­le

Kla­er sê sy stuur nie e­pos wat ’skuus sê

Beeld - - Front Page - Ma­ri­zan­ne Kok en P­hil­da Es­sop

Die seks­skan­da­le van twee voor­aan­staan­de Suid-A­fri­ka­ners het gis­ter ’n vreem­de wen­ding ge­neem met be­we­rings van kuberkrakery in een ge­val en on­se­ker­heid in die an­der oor of daar ’n ver­sko­ning was of nie.

Die vrou wat Tub­by Red­dy, uit­voe­ren­de hoof van die SuidA­fri­kaan­se S­port­kon­fe­de­ra­sie en O­lim­pie­se Ko­mi­tee (Sas­kok), daar­van be­skul­dig dat hy on­wel­voeg­li­ke bood­skap­pe aan haar ge­stuur en on­be­hoor­lik teen­oor haar op­ge­tree het, be­weer haar skoot­re­ke­naar is deur ’n ku­ber­kra­ker oor­ge­neem.

Die kra­ker het blyk­baar on­der haar naam ’n e-pos van haar e-pos­a­dres ge­stuur wat lui dat die klag teen Red­dy ’n po­ging van Gi­de­on Sam, Sas­kok-pre­si­dent, is om Red­dy te ont­troon.

Die e-pos vra ook om ver­sko­ning dat Red­dy be­las­ter is.

Lui­dens die e-pos het Sam en Ko­bus Marais, ’n Sas­kok-raads­lid, druk op haar uit­ge­oe­fen om die klag teen Red­dy in te dien.

Die kla­er se oor­spronk­li­ke brief aan Sam waar­in sy oor Red­dy se ge­drag kla, is by die e-pos in­ge­sluit.

Vol­gens die klag het Red­dy twee on­wel­voeg­li­ke e-pos­se aan haar ge­skryf, haar by ge­leent- heid ge­vra om sy nek en skou­ers te mas­seer en haar aan sy “in­vloed” in Sas­kok her­in­ner toe sy hom vra om sy ge­drag te staak.

Die e-pos is net ná 12:00 ge­stuur.

Tien mi­nu­te la­ter het die vrou, ’n Sas­kok-werk­ne­mer, te­le­fo­nies ge­sê sy het dit nie ge­stuur nie en ver­een­sel­wig haar nie met die in­houd daar­van nie.

Die e-pos is ge­stuur ter­wyl die Sas­kok-raad op ’n spe­si­a­le ver­ga­de­ring moes be­sluit oor Red­dy se s­kor­sing ter­wyl die be­we­rings teen hom on­der­soek word.

Die Sas­kok-raad is blyk­baar ge­skok oor die e-pos.

Die hulp van ’n ar­beids­pro­ku­reur word nou in­ge­roep en Red­dy be­hoort teen mô­re te weet wat sy lot is.

Vol­gens ’n bron het die Sas­kok-be­stuur ver­le­de week son­der die Sas­kok-raad se goed­keu­ring ’n nu­we in­ter­net­vei­lig­heid­stel­sel in­ge­stel.

Red­dy het aan Sun­day Ti­mes ge­sê die be­we­rings is ’n smeer­veld­tog teen hom.

In­tus­sen heers ver­war­ring of Jeff Ra­de­be, mi­nis­ter in die pre­si­den­sie, om ver­sko­ning ge­vra het vir sek­su­e­le sel­foon- en e-pos­bood­skap­pe aan Siy­a­sanga M­bam­ba­ni (29), pre­si­den­si­ë­le fo­to­graaf.

Ra­de­be het M­bam­ba­ni in ’n reeks SMS’e en e-pos­se on­der meer ge­vra om foto’s van haar ge­slags­de­le. Sun­day Ti­mes be­rig die SMS- en e-pos­kor­re­spon­den­sie da­teer van 2014.

He­rald Li­ve het gis­ter be­rig dat die mi­nis­ter op be­soek aan Port E­li­za­beth om ver­sko­ning ge­vra het vir sy bood­skap­pe.

“Die mi­nis­ter het die­pe be­rou dat die (bood­skap)wis­se­ling in die eer­ste plek plaas­ge­vind het.

“Hy is be­kom­merd oor die wel­stand van die vrou wat be­trek word.

“Sy sal die druk van so­si­a­le me­dia vat van wat nou daar bui­te is,” sê P­hil­lip Mu­se­kwa, lui­dens die be­rig Ra­de­be se woord­voer­der.

Toe Beeld Mu­se­kwa vra oor die He­rald Li­ve- be­rig, wou hy dit nie be­ves­tig of ont­ken nie.

Vol­gens He­rald Li­ve het Ra­de­be er­ken hy het die bood­skap­pe ge­stuur en sê dit was swak oor­deel aan sy kant.

Mu­se­kwa het na­vrae na M­ma­batho Ra­mom­pi van die de­par­te­ment van be­plan­ning, mo­ni­te­ring en e­va­lu­a­sie ver­wys. Sy on­der­neem om la­ter op na­vrae te re­a­geer.

M­bam­ba­ni is na be­rig word tans deur die re­ge­rings­in­lig­tings­diens (GCIS) ge­skors weens klag­te wat ver­band hou met be­weer­de “on­be­hoor­li­ke ge­drag” en haar kle­re­drag om po­li­ti­ci.

Foto’s: HER­MAN VERWEY, THEANA BREUGEM

Tub­by Red­dy, uit­voe­ren­de hoof van Sas­kok, en Jeff Ra­de­be, mi­nis­ter in die pre­si­den­sie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.