ANC is al wat glo meer mag­te hier sal pro­ble­me pak

Beeld - - Kommentaar -

Die af­ge­lo­pe na­week het die ANC sy plan­ne her­be­ves­tig dat meer mag­te aan die pre­si­den­sie toe­ge­wys moet word. Dit sal ook meer mag­te in­sluit om ’n oor­sigrol oor pro­vin­sies te speel.

Vol­gens die ANC bring die “in­ge­wik­kel­de vorm van re­ge­ring oor drie re­ge­rings­vlak­ke en staats­kor­po­ra­sies” mee dat die pre­si­den­sie die “stra­te­gie­se sen­trum van mag” moet wees.

Die ANC se voor­stel kom in ’n tyd dat die land se pre­si­dent ’n al­ge­he­le ge­loof­waar­dig­heids­kri­sis be­leef weens die om­vang van mags­mis­bruik, die on­der­my­ning van die Grond­wet en kor­rup­sie. Dit wys hoe uit voe­ling die ANC met die ge­moeds­toe­stand in die land is.

Een van die ar­gu­men­te is dat die ANC self op sen­tra­le vlak mag­te­loos voel oor die ge­brek aan be­hoor­li­ke diens­le­we­ring en wyd­ver­sprei­de kor­rup­sie op ver­skil­len­de re­ge­rings­vlak­ke en in die staats­kor­po­ra­sies. Die voor­ge­stel­de oplossing is eg­ter om wolf nou skaapwagter te maak. As e­ni­ge aan­pas­sings oor­weeg word, sal meer be­perk­te mag­te vir die pre­si­dent eer­der ver­wel­kom word.

Die ver­sprei­ding van mag tus­sen ver­skil­len­de re­ge­rings­vlak­ke is juis om gro­ter in­spraak op streek- en plaas­li­ke vlak te gee.

Die af­dan­king van kor­rup­te e­le­men­te in eie ge­le­de­re en vin­ni­ge op­tre­de met die oop­vlek­king van kor­rup­sie, soos in die o­pen­ba­re be­sker­mer se ver­slag oor staat­skaping, is eer­der die oplossing. Maar daar­van skram die ANC weg om­dat te veel van sy sleu­tel­spe­lers skul­dig is aan wan­ad­mi­nis­tra­sie en on­der­be­ste­ding van geld vir diens­le­we­ring.

Oor staats­kor­po­ra­sies is tel­ke­ma­le deur ge­sag­heb­ben­des uit­ge­wys dat sin­vol­le pri­va­ti­se­ring, vol­le­di­ge ont­bon­de­ling of be­stuurs­kun­dig­heid uit die pri­va­te sek­tor ver sal gaan om op­los­sings daar te bring. Daar­voor hou die ANC hom steeds doof.

Die voor­stel, wat bin­ne­kort voor die ANC se be­leids­kon­fe­ren­sie gaan dien, sal as dit aan­vaar word waar­skyn­lik ook in sy 2019-ver­kie­sings­ma­ni­fes op­ge­neem word.

’n Groei­en­de deel van die be­vol­king is keel­vol vir die ma­nier waar­op een man die land vir self­ver­ry­king as gy­se­laar aan­hou. Ge­luk­kig sal hul­le die ge­leent­heid kry om by die stem­bus daar­op te re­a­geer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.