Weer­mag en land bly só aan gang

Beeld - - Kommentaar -

Andrew, Wa­ter­kloof

Dankie, Roy Al­len, vir jou e­we­wig­ti­ge kom­men­taar op Hen­nie van Vuuren se boek oor kor­rup­sie voor 1994 (20.05).

Daar­die “kor­rup­sie” op grond waar­van Van Vuuren geen be­wys van ver­ry­king kon vind nie, is uit nood­saak ge­bo­re.

Die RSA was on­der­wor­pe aan in­ter­na­si­o­na­le sank­sies wat wa­pens be­tref en moes die weer- mag, en ge­volg­lik ook die land, in stand en aan die gang hou.

En wat­ter won­der­li­ke werk het hul­le nie ver­rig nie. Al­le ver­tak­kings van die weer­mag was o­pe­ra­si­o­neel hoogs doel­tref­fend en van die hoog­ste ge­hal­te denk­baar. Ons het ’n lug- en weer­mag ge­had wat met die bes­tes ver­ge­lyk kon word. Al­les het ge­blink. Die hui­di­ge klomp sal nie eens Le­so­tho kan in­val nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.