Be­kroon­de dra­ma van Foot in Mark

Beeld - - Kuns & Vermaak -

Die ver­nu­wen­de te­a­ter­skep­per La­ra Foot se jong­ste dra­ma The In­con­ve­nien­ce of Wings o­pen op 15 Ju­nie in die Man­nie Ma­nim-te­a­ter by die Mark­te­a­ter in Ne­w­town, Jo­han­nes­burg.

Die stuk het vroe­ër van­jaar drie F­leur du Cap-pryse ver­o­wer. Dit is ’n aan­gry­pen­de on­der­soek na gees­tes­ge­sond­heid en spe­si­fiek bi­po­lê­re ge­moedstoor­nis. Dit be­lig ook die im­pak van men­se met die ge­moedstoor­nis op hul ge­lief­des, werk en vriend­skap­pe. Die to­neel­stuk wen­tel om Sa­ra (Jen­ni­fer S­teyn) by wie bi­po­lê­re ge­moedstoor­nis ge­di­ag­no­seer word. Sy is kom­pul­sief en haat vroue wat kol­wyn­tjies maak. Haar man, Paul (Andrew Buck­land), pro­beer sy bes om ’n kuur te vind, ter­wyl prof. Ja­mes (Mn­ce­di­si S­ha­ban­gu) poog om hom by te staan.

Foot is be­kend vir haar uit­da­gen­de to­neel­stuk­ke wat so­si­a­le nor­me uit­daag. Pro­duk­sies soos Ka­roo Moo­se, Fis­hers of Ho­pe, He­ar and Now en Ts­he­pang het ge­ho­re oor die ja­re aan­ge­gryp.

The In­con­ve­nien­ce of Wings speel af in die land­skap van her­in­ne­rin­ge en dro­me en volg die drie­tal se in­ter­ak­sie met me­kaar. Die dra­ma is ge­ïn­spi­reer deur A­bra­ham J. T­wer­ski se boek Ad­dicti­ve T­hin­king, en ge­sprek­ke tus­sen Foot en die psi­gi­a­ter Se­an Bau­mann.

Dit word Dins­dae tot Sa­ter­dae om 20:15 op­ge­voer en Son­dae om 15:15. Kon­tak 011 832 1641 uit­brei­ding 123 of 072 367 7867 met na­vrae en om te be­spreek.

Foto: OS­CAR O’RY­AN

Andrew Buck­land en Jen­ni­fer S­teyn in ’n to­neel uit The In­con­ve­nien­ce of Wings.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.