Rol­prent­skool in P­re­to­ria wil oud­ge­van­ge­nes be­mag­tig

Beeld - - Kuns & Vermaak - AJ Op­per­man

Die Gra­ce­land S­chool of Film and Bro­ad­cast Me­dia, ’n nie­wins­ge­wen­de in­stel­ling in P­re­to­ria, wil oud­ge­van­ge­nes be­mag­tig.

Die skool word op 2 Ju­nie in­ge­wy. Dit is die ge­volg van ja­re lan­ge sa­me­spre­kings met in­stel­lings soos die Tshwa­ne-U­ni­ver­si­teit vir Teg­no­lo­gie, die Black W­ri­ters Guild of South A­fri­ca, S­cien­ces A­ca­de­my en die de- part­ment van kor­rek­tie­we diens­te.

Ba­sil Du­be, be­stuurs­hoof en stig­ter van die skool, sê daar is nog 50 men­se wat kan aan­soek doen vir die in­stel­ling wat plek vir 200 men­se het.

“Dit is oud­ge­van­ge­nes van al­le ge­meen­skap­pe. Werk­lo­se vroue mag ook aan­soek doen, en ge­strem­de men­se mag in­skryf. Die groot ding vir my is om hier­die men­se te be­mag­tig. Dit gaan nie net oor om ui­t­ein­de­lik werk vir hul­le te kry nie. Hul­le gaan vaar­dig­he­de leer en ont­wik­kel.”

Die te­kort aan werk­ge­leent­he­de en die hoë mis­daad­sy­fer het ook aan­lei­ding ge­gee tot die stigting van die rol­prent­skool.

“Vol­gens be­rig­te is daar ge­van­ge­nes wat ná hul vry­la­ting binne drie jaar weer in die tronk be­land om­dat hul­le nie werk kry nie. Hul­le kry nie ge­leent­he­de nie en daar is ’n stig­ma en ver­wer­ping van­uit hul eie ge­meen­skap­pe. Ons wil hier­die plat­form as re­ha­bi­li­ta­sie ge­bruik.”

Du­be ver­wys na ’n kon­fe­ren­sie van die de­par­te­ment van kor­rek­tie­we diens­te in 2015 waar die uit­da­gings waar­deur ge­van­ge­nes ná vry­la­ting in die ge­sig ge­staar word, be­spreek is.

“Dit het vir my die weg ge­baan tot hier­die rol­prent­skool, want dit was op die kon­fe­ren­sie dui­de­lik dat daar ’n te­kort aan sa­ke­ge­leent­he­de en die ont­wik­ke­ling van vaar­dig­he­de is.”

Kan­di­da­te vir die rol­prent­skool moet wel ma­triek hê om in aan­mer­king te kom.

“En ui­ter­aard moet jy ’n ge­voel vir skep­pend­heid hê wat die uit­saai­me­di­um be­tref. Die kur­sus duur ’n jaar – van Ju­nie tot Ju­nie. Daar is op­lei­ding vir rol­prent- en te­le­vi­sie­ver­vaar­di­ging, as­ook vir ra­di­o­ver­vaar­di­ging.”

Die kur­sus be­vat by­ko­men­de blit­s­kur­sus­se soos vir vi­de­o­p­ro­duk­sie, en ver­wer­kings (by­voor­beeld van die boek na die skerm).

Die rol­prent­skool word deur die re­ge­ring en die pri­va­te sek­tor ge­fi­nan­sier.

Vol­gens Du­be sal hul­le ty­dens die in­wy­ding hul bor­ge en diens­ver­skaf­fers be­kend stel.

Die in­wy­ding vind op 2 Ju­nie in die En­co­re-te­a­ter in Hat­field, P­re­to­ria, plaas.

Re­gis­tra­sie is gra­tis. Be­lang­stel­len­des kan B­he­ki M­zi­zi by 012 549 1135 of Du­be by 079 905 0726 bel vir aan­soek­vorms.

Gra­ce­land S­chool of Film and Bro­ad­cast Me­dia.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.