Pri­va­te sek­tor kry rol in NGV­wit­skrif

Beeld - - Sake - Nel­lie Brand­Jon­ker

’n Nu­we weer­ga­we van die be­leid­s­krif oor die Na­si­o­na­le Ge­sond­heids­ver­se­ke­ring (NGV) gaan bin­ne­kort aan die ka­bi­net voor­ge­lê word waar­in gro­ter deel­na­me deur die pri­va­te sek­tor in die voor­uit­sig ge­stel word.

Die nu­we wit­skrif maak glo voor­sie­ning daar­voor dat die pri­va­te sek­tor ’n baie groot rol in die NGV sal speel.

Dit is as ’n “taam­li­ke ver­an­de­ring” van die vo­ri­ge wit­skrif be­stem­pel.

S­pra­ke van die ver­an­de­ring is die laas­te we­ke ge­op­per op ver­ga­de­rings wat P­re­ci­ous Mat­so­so, di­rek­teur-ge­ne­raal van ge­sond­heid, met lei­ers van die ge­sond­heids­be­dryf ge­hou het.

Die wit­skrif is in De­sem­ber 2015 uit­ge­reik. Die pu­bliek het tot Maart 2016 ge­had om kom­men­taar daar­op te le­wer. In Fe­bru­a­rie het die na­si­o­na­le te­sou­rie ge­sê die wit­skrif se fi­na­le weer­ga­we word ge­fi­na­li­seer na­dat meer as 160 voor­leg­gings ont­vang is.

Die be­dryf is nou ook ge­vra om aan ’n pak­ket van voor­de­le vir die NGV te be­gin werk.

Dit het die hui­di­ge on­der­han­de­lin­ge in die me­die­se­ske­ma­be­dryf om die ver­plig­te voor­de­le te her­sien, ont­spoor.

El­ke me­die­se ske­ma word tans ver­plig om die­self­de stel voor­de­le te dek wat as voor­ge­skre­we mi­ni­mum voor­de­le (VMV’s) be­kend staan.

Daar is baie klag­tes oor die hui­di­ge voor­de­le en dat dit die pre­mies vir me­die­se fond­se op­jaag.

Dr. Sip­ho Ka­ba­ne, waar­ne­men­de re­gis­tra­teur van me­die­se ske­mas, het aan­ge­kon­dig dat die kon­sul­ta­sie­pro­ses oor die her­sie­ning van die VMV’s on­be­paald uit­ge­stel is.

“Die be­sluit is ge­neem ná kon­sul­ta­sie tus­sen die na­sio- na­le de­par­te­ment van ge­sond­heid en be­lang­heb­ben­des. Die be­sluit is ook ge­neem om be­lang­heb­ben­des ge­noeg tyd te gee om ge­kon­so­li­deer­de in­set­te vir die NGV-pro­ses te ver­skaf. Dit sal al­le be­lang­ri­ke be­lan­ge­groe­pe die kans gee om die VMV-her­sie­nings­pro­ses in pas met die nu­we be­leids­ont­wik­ke­ling te bring.”

Dr. El­sa­bé Con­ra­die, die Raad op Me­die­se Ske­mas (RMS) se hoof van be­lan­ge­ver­hou­din­ge, sê die be­sluit is ge­neem na­dat Mat­so­so die RMS be­soek het en met die hoof­de van me­die­se ske­mas en an­der be­lang­heb­ben­des oor die NGV ge­praat het. “Sy het hul­le ge­nooi om in­set­te te le­wer oor hoe die pri­va­te ge­sond­heid­sek­tor ’n rol in die ont­wik­ke­ling van die NGV kan speel.”

Boshoff S­teen­e­kamp, hoof van stra­te­gie­se pro­jek­te in Mo­men­tum se ge­sond­heids­af­de­ling, sê die on­der­han­de­lin­ge oor die NGV ver­oor­saak dat die on­der­han­de­lin­ge oor ’n nu­we VMV-pak­ket vir die me- die­se­ske­ma­be­dryf on­ge­luk­kig ag­ter­weë bly.

Hy sê die be­leids­kon­teks is baie be­lang­rik wan­neer daar oor ver­plig­te voor­de­le on­der­han­del word.

“Daar­om is dit baie be­lang­rik om te weet waar­heen die NGV gaan en wat die ver­wag­tin­ge en die be­leids­kon­teks is, want dit be­paal groot­liks wat in die pak­ket gaan wees.

“Daar moet gro­ter fi­na­li­teit oor die be­leid wees. As daar nie be­leids­kon­teks is nie, kan ’n pak­ket nie ont­werp word nie.”

Rap­port het Son­dag be­rig vol­gens Gra­ham An­der­son, hoof­be­amp­te van Prof­med wat die ver­ga­de­ring by­ge­woon het, het Mat­so­so te ken­ne ge­gee die plan is nie meer om me­die­se fond­se uit te skuif nie.

Lui­dens die NGV-wit­skrif wat ein­de 2015 ge­pu­bli­seer is, sou me­die­se fond­se in hul hui­di­ge vorm ver­bied word en net toe­ge­laat word om “aan­vul­len­de” dek­king te bied vir diens­te wat nié deur die NGV ge­dek word nie.

Co­sa­tu het ver­le­de Dins­dag ’n half­uur voor­dat die de­par­te­ment van ge­sond­heid sy be­gro­tings­re­de voor­ge­lê het sy mis­noeë met die om­me­keer uit­ge­spreek.

Co­sa­tu meen die de­par­te­ment is be­sig om die NGV te ver­wa­ter om­dat die voor­stel is dat dit ’n stel­sel van veel­vul­di­ge aan­ko­pers (me­die­se fond­se) gaan wees en nie net een en­ke­le NGV-fonds soos aan­vank­lik in die wit­skrif aan­ge­dui is nie.

Co­sa­tu wil nie hê die pri­va­te sek­tor moet deel­neem aan die NGV nie, selfs nie eens om in­ge­kon­trak­teer te word om diens­te te ver­skaf nie.

Si­z­we Pam­la, na­si­o­na­le woord­voer­der van Co­sa­tu, sê met ’n en­ke­le fonds word be­doel die ry­kes moet die ar­mes sub­si­di­eer.

Vol­gens hom gaan die nu­we voor­stel daar­toe lei dat tal­le me­die­se fond­se be­staan en dit gaan kruis­sub­si­di­ë­ring van die ar­mes deur die ry­kes on­der­myn.

“Co­sa­tu sal veg om te ver­se­ker dat die her­ver­sprei­ding van hulp­bron­ne deur die NGV ten guns­te van die wer­kers­klas is,” sê Pam­la.

Dr. Aa­ron Mot­so­a­le­di, mi­nis­ter van ge­sond­heid, het in sy be­gro­tings­re­de na Co­sa­tu se uit­la­tings oor die “mul­ti­be­ta­ler­stel­sel” ver­wys en hef­tig ont­ken dat hy die NGV “uit­ver­koop”.

“Daar is niks in ons be­leids­do­ku­men­te wat hier­die din­ge sê nie. Ek sal die NGV nooit uit­ver­koop nie en ek weet waaroor die NGV gaan. Ek is be­reid om die NGV met my le­we te ver­de­dig!”

S­teen­e­kamp sê die voor­uit­sig is ver­skil­len­de me­die­se ske­mas wat die NGV-pak­ket gaan aan­bied. Die be­dryf wil glo twee pak­ket­te hê.

Gro­ter deel­na­me deur die pri­va­te sek­tor word in die voor­uit­sig ge­stel in die Na­si­o­na­le Ge­sond­heids­ver­se­ke­ring (NGV).

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.