Sterk rand, duur mie­lies knou Pi­o­neer se wins

Beeld - - Sake - Vi­da Booy­sen

Die Suid-A­fri­kaan­se ver­brui­ker is die­per in die moei­lik­heid as wat al­ge­meen be­sef word. So sê P­hil Roux, uit­voe­ren­de hoof van die ge­no­teer­de kos­reus Pi­o­neer Food Group, wat on­der meer mie­lie­meel, ont­byt­kos, pas­ta en vrug­te­sap­pe ver­vaar­dig.

Pi­o­neer se aan­deel­prys het gis­ter te­rug­ge­sak toe dit be­kend word dat sy tus­sen­tyd­se wins met 56% tot R460 mil­joen ge­tui­mel het.

“Ons het be­te­ke­nis­vol­le in­krim­ping in ’n he­le aan­tal mark­te ge­sien waar­in ons sa­ke doen,” sê Roux.

Hy sê die ver­brui­ker se stres word nie net in sy eie maat­skap­py se da­ta waar­ge­neem nie, maar ook in on­af­hank­li­ke mark­na­vor­sing wat die vo­lu­mes meet wat in die han­del in Suid-A­fri­ka be­land.

“Hier is sterk en­kel­sy­fer­da­lings die laas­te paar maan­de aan­ge­te­ken,” sê Roux.

“Ver­brui­kers se koop­pa­tro­ne het ver­an­der; hul­le koop min­der, hul­le kies goed­ko­per al­ter­na­tie­we en ek kan nie sien dat dit op kort ter­myn gaan ver­an­der nie.” Hoe­wel de­fla­sie in die prys sta­pel­voed­sel, soos mie­lies, na ver­wag­ting ver­lig­ting sal gee, sal dit ’n tyd­jie neem en waar­skyn­lik net plek-plek help.

Die ho­ër mie­lie­prys was juis die groot­ste fak­tor wat Pi­o­neer se wins af­ge­trek het. An­der ne­ga­tie­we fak­to­re sluit in ho­ër in­set­kos­te, ’n te­kort aan ro­syn­tjies en ’n ster­ker rand wat sy in­ter­na­si­o­na­le be­dry­wig­he­de ge­knou het.

“Mie­lies is die groot­ste fak­tor wat die wins af­ge­trek het weens ’n on­guns­ti­ge ver­kry­gings­po­si­sie wat in 2016 in­ge­neem is om voor­raad vir SuidA­fri­ka se voor­ste mie­lie­meel­han­dels­naam te ver­skaf.”

Die maat­skap­py het reeds in Fe­bru­a­rie be­gin waar­sku dat sy be­sluit om sy W­hi­te Star­mie­lie­meel in su­per­mark­te te hou te mid­de van ’n plaas­li­ke te­kort aan mie­lies hom duur te staan ge­kom het. Om hom te ver­skans teen die ver­wag­te te­kort het Pi­o­neer geen an­der keu­se ge­had as om mie­lies op ter­myn­kon­trak­te te koop nie, wat taam­lik duur was. Roux meen dit was ’n ver­sig­ti­ge, maar nie on­wy­se be­sluit nie.

“Dis ’n sta­pel­voed­sel­mark van 4 mil­joen t, ons is die han­dels­mer­k­lei­er en ons moes se­ker maak dat ons vol­doen­de voor­raad het.”

Pi­o­neer se bedryfswins in sy sta­pel­voed­sel­af­de­ling, wat die groot­ste by­dra­er tot sy in­kom­ste en wins is, het met 49% tot R331 mil­joen ge­daal, ter­wyl die pres­ta­sie van sy krui­de­niers­af­de­ling ne­ga­tief ge­raak is deur la­er vo­lu­mes, ver­hoog­de me­de­din­ging en kos­te­druk. Die bedryfswins in dié af­de­ling het met 12% tot R301 mil­joen ge­daal teen­oor ’n jaar ge­le­de.

“Die koe­ler so­mer in die bin­ne­land het vo­lu­mes en mar­ges aan­sien­lik ge­raak,” sê die ver­vaar­di­ger van Li­quif­ruit- en Ce­res-vrug­te­sap en -kon­sen­traat.

Die voed­sel­groep se in­ter­na­si­o­na­le af­de­ling het die wind van voor ge­kry weens voor­raad­te­kor­te, kos­te­druk, wis­sel­val­li­ge wis­sel­koer­se en swak ver­brui­kers­vraag in die res van A­fri­ka. Bedryfswins in dié af­de­ling het met 73% tot R69 mil­joen ge­val.

“Ro­syn­tjies le­wer ge­woon­lik ’n we­sen­li­ke by­drae tot die in­ter­na­si­o­na­le wins en ’n klei­ner oes het dié wins­ge­wend­heid in die ses maan­de tot ein­de Maart weg­ge­kal­we.”

Pi­o­neer het in Ok­to­ber ver­le­de jaar ’n be­lang van 49,89% in Wee­ta­bix Oos-A­fri­ka vir R190 mil­joen ver­kry.

Ver­le­de maand het die maat­skap­py be­kend ge­maak dat sa­me­spre­kings oor ’n groot in­ter­na­si­o­na­le tran­sak­sie (waar­skyn­lik om ’n be­lang van Wee­ta­bix in B­rit­tan­je te be­kom) af­ge­las is “weens die on­lang­se af­gra­de­ring van SuidA­fri­ka se staat­skuld en die po­ten­si­aal van by­ko­men­de af­gra­de­rings”. Hier­oor sê Roux die maat­skap­py is nie “oor­ma­tig pes­si­mis­ties nie en sal sy eie koers met ver­de­re ver­kry­gings kan be­paal”.

Pi­o­neer ver­wag ’n be­ter ver­to­ning in die twee­de helf­te van die jaar dank­sy ’n toe­na­me in die ro­syn­tjie­voor­raad, la­er in­set­kos­te vir sy vrug­te­sap en die aan­sien­li­ke da­ling in die mie­lie­prys wat sy ver­kry­ging heel­wat goed­ko­per sal maak.

Die maat­skap­py het die tus­sen­tyd­se di­vi­dend on­ver­an­derd ge­hou op ver­le­de jaar se R1,05 per aan­deel.

Foto: VI­DA BOOY­SEN

Pi­o­neer Foods het reeds in Fe­bru­a­rie be­gin waar­sku dat sy be­sluit om sy W­hi­te S­tar­mie­lie­meel ten al­le kos­te op su­per­mark­rak­ke te hou te mid­de van ’n plaas­li­ke te­kort aan mie­lies hom duur te staan ge­kom het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.