Swart sa­ke­or­ga­ni­sa­sie ver­breek sy ban­de met Bu­sa ná ‘uit­skop­pe­ry’

Beeld - - Sake - – Vi­da Booy­sen

Die po­li­tie­ke stru­we­ling in die ANC spoel klaar­blyk­lik oor na die ge­or­ga­ni­seer­de sa­ke­sek­tor.

Die Black Bu­si­ness Coun­cil (BBC), wat ra­di­ka­le e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie voor­staan – en groot on­der­steu­ners van Ma­lu­si Gi­ga­ba, nu­we mi­nis­ter van fi­nan­sies, is – het gis­ter sy ver­bin­te­nis met Bu­si­ness U­ni­ty South A­fri­ca (Bu­sa) be­ëin­dig.

Ja­bu Ma­bu­za, pre­si­dent van Bu­sa, het on­langs in ’n vol­blad­ad­ver­ten­sie in ’n Son­dag­koe­rant ge­waar­sku dat “an­ti­wit­pro­pa­gan­da oor mo­no­po­lie­ka­pi­taal ramp­spoe­dig vir die e­ko­no­mie sal wees” en dat praat­jies oor ra­di­ka­le e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie nie “wa­re ver­an­de­ring” sal waar­borg nie.

Da­ni­sa Ba­loyi, die BBC se pre­si­dent, sê haar or­ga­ni­sa­sie se ver­bre­king van ban­de met Bu­sa volg na­dat ’n ver­teen­woor­di­ger van die BBC uit ’n Ned­lac­ver­ga­de­ring “ge­skop is” deur af­ge­vaar­dig­des van Bu­sa.

Le­bo Ma­di­ba, Bu­sa se woord­voer­der, sê weer Bu­sa het die BBC reeds op 11 Mei in ken­nis ge­stel dat die twee par­tye se sa­me­wer­king in Ned­lac be­ëin­dig is.

“Die be­sluit volg ná die ver­stry­king van die me­mo­ran­dum van ver­stand­hou­ding wat van 2012­’ 15 tus­sen Bu­sa en die BBC ge­geld het.”

Dié oor­een­koms het vol­gens Ma­di­ba die raam­werk ver­skaf wat die BBC in staat ge­stel het om aan Ned­lac deel te neem as lid van Bu­sa se af­vaar­di­ging.

“On­ge­luk­kig, on­danks ver­skeie po­ gings, kon die twee par­tye nie oor die ter­me vir ’n nu­we raam­werk vir deel­na­me oor­een­kom nie en die be­sluit om die BBC se deel­na­me te be­ëin­dig is een­pa­rig deur die he­le di­rek­sie van Bu­sa ge­neem.”

Ba­loyi sê op haar beurt die BBC sal aan­hou om as “die on­af­hank­li­ke stem van swart sa­ke” aan Ned­lac deel te neem.

Sy sê voorts die or­ga­ni­sa­sie het 2017 as die jaar van ra­di­ka­le e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie ver­klaar en sal “on­a­po­lo­ge­ties” op plat­forms soos Ned­lac om die reg­stel­ling van e­ko­no­mie­se on­reg­te ba­klei.

Ge­or­ge Se­bu­le­la, se­kre­ta­ris­ge­ne­raal van die BBC, wys ook die vin­ger na Ma­bu­za as die een wat die ja­re lan­ge sa­me­wer­king tus­sen die twee or­ga­ni­sa­sies be­ëin­dig het.

In ’n klaar­blyk­li­ke ver­wy­sing na Ma­bu­za se on­lang­se ope brief sê hy die bur­ger­li­ke sa­me­le­wing moet waak­saam wees teen hier­die toe­na­de­rings “so­dat hul­le nie die vol­gen­de slag­of­fers word van Ma­bu­za se uit­slui­ting van swart men­se uit mags­po­si­sies nie”.

Wit sa­ke­on­der­ne­mings kan nie die maat­skap­li­ke di­a­loog al­leen aan die gang hou nie, waar­sku Se­bu­le­la.

“Jy het die BBC no­dig – ’n ei­e­soor­ti­ge or­ga­ni­sa­sie wat om die as­pi­ra­sie van swart sa­ke­lui veg. Dit blyk dat die wit sa­ke­sek­tor nie hier­die feit be­sef nie. Hul­le vind dit baie moei­lik om met swart men­se saam te werk,” sê Se­bu­le­la.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.