S­ke­du­le

Beeld - - Sport -

Die B­lits­bok­ke se pro­gram vir 2017­’ 18

se Wê­reld­reeks is: Du­bai (1­2 De­sem­ber 2017); Kaap­stad (9­10 De­sem­ber); Syd­ney (26, 27 en 28 Ja­nu­a­rie 2018); Ha­mil­ton (3­4 Fe­bru­a­rie); Las Ve­gas (2, 3 en 4 Maart); Van­cou­ver (10­11 Maart); Hong­kong (6, 7 en 8 A­pril); Sin­ga­poer (28­29 A­pril); Pa­rys (26­27 Mei); Lon­den (2­3 Ju­nie). S­ta­te­bond­spe­le: Aus­tra­lie­se Goud­kus (14­15 A­pril 2018). Wê­reld­be­ker­toer­nooi: San Fran­cis­co (20, 21 en 22 Ju­lie 2018).

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.