S­PRING­BOK­KE KRY DWARSKLAP BY KI­WI’S

Beeld - - Sport - – Mi­cha­el G­reen

Nou weet ons p­re­sies wat die Ni­euSee­lan­ders van ons rug­by dink.

Waar die S­pring­bok­ke nie so lank ge­le­de nie as een van die groot­ste trek­pleis­ters vir toe­skou­ers ge­sien is, het die prent­jie dras­ties ver­an­der.

Vol­gens die be­pa­lings vir van­jaar se Rug­by­kam­pi­oen­skaps­reeks speel die Bok­ke op 16 Sep­tem­ber teen die All Blacks in die QBE­sta­di­on (voor­heen as die North Har­bour­sta­di­on be­kend) in Al­ba­ny.

Nie op E­den Park in Auck­land wat plek het vir 50 000 toe­skou­ers nie. Ook nie in die We­st­pac­sta­di­on in Wel­ling­ton waar 36 500 men­se kan rug­by kyk nie.

Nee, in die QBE­sta­di­on aan Auck­land se noord­kus waar 25 000 toe­skou­ers ho­pe­lik vir die toets sal op­daag. Dié veld is vir plaas­li­ke rug­by­ky­kers be­kend, want die Bok­ke het in 2011 se Wê­reld­be­ker­toer­nooi daar teen Sa­moa en Na­mi­bië ge­speel.

Dit is die Blu­es se “twee­de” veld. E­den Park is die eer­ste keu­se vir dié Su­per­rug­by­span.

Die All Blacks het laas in 2005 in die QBE­sta­di­on ge­speel toe hul­le Fidji met 91­0 ver­woes het.

Die ANZ­sta­di­on in Syd­ney, wat plek vir 84 000 men­se het of die Sun­corp­sta­di­on in B­ris­ba­ne waar 52 500 men­se kan rug­by kyk, is die Bok­ke ook nie be­sko­re nie, maar wel Perth se NIB­sta­di­on (20 500).

Die Bok­ke pak die Poe­mas op 26 Au­gus­tus in E­sta­dio Pa­d­re Er­nes­to Mar­te­a­re­na­sta­di­on (20 000 toe­skou­ers) in Sal­ta en nie in die Ja­gua­res se José A­mal­fi­ta­ni­sta­di­on (on­ge­veer 50 000 toe­skou­ers) bui­te Bu­e­nos Ai­res nie.

Vir Kaap­se on­der­steu­ners was daar goeie, maar on­se­ke­re nuus. Hul­ le sal op Ok­to­ber die eer­ste keer in by­kans ’n de­ka­de kan gaan kyk hoe speel die Bok­ke teen die All Blacks. Die aan­bie­ding van dié toets op Nu­we­land is on­der­he­wig aan ’n vei­lig­heid­ser­ti­fi­kaat.

Daar is ook goeie nuus vir rug­by­gan­gers in Port E­li­za­beth en Bloemfontein. Die Bok­ke speel op 19 Au­gus­tus in die Baai teen Ar­gen­ti­nië en op 30 Sep­tem­ber in Bloemfontein teen die Wal­la­bies.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.