‘Moe­der­taal­on­der­rig word ge­ring­skat’

Beeld - - Nuus - Bar­nard Beuk­man

A­fri­kaans­spre­ken­des ge­bruik nie be­staan­de ge­leent­he­de om on­der­rig in A­fri­kaans te kry nie, sê Ja­pie Gouws, uit­tre­den­de be­stu­ren­de di­rek­teur van die ATKV.

Hy het gis­ter in die Buf­fels­poort-va­kan­sie­oord na­by Rus­ten­burg op die or­ga­ni­sa­sie se al­ge­me­ne jaar­ver­ga­de­ring sy laas­te jaar­ver­slag voor­ge­lê.

In die ver­slag noem hy stu­den­te en leer­lin­ge se swak uit­slae is te­ke­nend van ge­brek­ki­ge be­leid en stel­sels en van die ont­ken­ning van die waar­de van moe­der­taal­on­der­rig.

Die ATKV be­klem­toon voort­du­rend die nood­saak om A­fri­kaans en an­der in­heem­se ta­le as on­der­rig­taal te be­vor­der.

Met ver­wy­sing na sko­le waar on­der­pres­teer word, is dit die ATKV se waar­ne­ming dat daar ’n ge­brek aan goeie lei­er­skap is. Meer aan­dag word ge­gee aan de­par­te­men­te­le plig­te as aan on­der­wy­sers en leer­lin­ge se pres­ta­sie. Daar word nie ge­hou by tyd­ske­du­les om leer­plan­ne af te han­del nie en daar is ’n ge­brek aan ba­sie­se on­der­rig­vaar­dig­he­de en ’n leer­kul­tuur.

Die ATKV is tans be­sig met ’n om­vat­ten­de on­der­steu­nings­pro­gram om van die sko­le te help met vaar­dig­he­de en die mik­punt is om 1 000 sko­le oor vier jaar te be­reik. ) Gouws sê ook dat die ATKV se le­de­tal vir die eer­ste keer die 70 000-kerf ver­by­ge­steek het en dat die geld­sa­ke ge­sond is. Die groep se op­ge­hoop­te re­ser­wes en geld was aan die ein­de van die vo­ri­ge boek­jaar R408,6 mil­joen. Die or­ga­ni­sa­sie se to­ta­le om­set was R547,4 mil­joen. Net­to in­kom­ste uit sy oor­de – huis­ves­ting, kam­pe­ring en kon­fe­ren­sies – was R285,7 mil­joen. Bru­to wins op sa­ke­be­dry­wig­he­de was R77,9 mil­joen en le­de­geld het R49,7 mil­joen in­ge­bring. Al die be­drae ver­teen­woor­dig ’n sty­ging teen­oor die vo­ri­ge jaar.

Die or­ga­ni­sa­sie het R90,4 mil­joen aan sy kul­tuur­ak­ti­wi­tei­te be­stee en groot be­drae geld in die op­gra­de­ring van sy oor­de en die ont­wik­ke­ling van ’n nu­we see­front by Har­ten­bos be­lê. Ver­le­de jaar is die or­ga­ni­sa­sie se struk­tuur aan­ge­pas om voor­sie­ning te maak vir ’n self­stan­di­ge sa­ke­af­de­ling, wat die or­ga­ni­sa­sie se on­der­ne­mings, soos die oor­de, be­dryf.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.