‘Ons sal nie jul geld steel’

Jhb wil 12% meer vir wa­ter vra

Beeld - - Nuus - Sa­rel van der Walt

Jo­han­nes­bur­gers sal ge­mid­deld 6,2% meer ei­en­doms­be­las­ting, 2,28% meer vir e­lek­tri­si­teit, 12,2% meer vir wa­ter, ri­o­le­ring en sa­ni­ta­sie en 6,2% meer vir vul­lis­ver­wy­de­ring be­taal.

Dr. Ra­be­la­ni Da­ga­da, bur­ge­mees­ters­ko­mi­tee­lid vir fi­nan­sies, het dié ver­ho­gings gis­ter voor­ge­stel.

Die be­dryfs­be­gro­ting be­dra R47,3 mil­jard en die ka­pi­taal­be­gro­ting R8,6 mil­jard.

Da­ga­da sê dit sal so­wat R170 mil­jard kos om die stad se in­fra­struk­tuur in die vol­gen­de tien jaar op te knap.

EFF-le­de het die ver­ga­de­ring aan­vank­lik ver­traag. Hul­le het eers aan­ge­dring op ant­woor­de oor waar­om Mi­cha­el Beau­mont, waar­ne­men­de per­so­neel­hoof in die bur­ge­mees­ters­kan­toor, ’n 38%-ver­ho­ging ge­kry het ter­wyl hy nog in ’n proef­tyd­perk is.

Vas­co da Ga­ma, spea­ker, sê die EFF kan die saak mô­re, wan­neer die be­gro­ting be­spreek word, op­per.

Da­ga­da het in sy be­gro- tings­toe­spraak ge­sê on­danks die hui­di­ge swak e­ko­no­mie­se kli­maat meen hy nog­tans die stap­pe wat die DA nou doen, kan tot ’n groei­koers van 5% teen 2021 by­dra. Al die stad se in­wo­ners, en ver­al die ar­mes, sal voor­deel daar­uit trek.

Hy er­ken dat die ver­la­ging van die stad se kre­diet­gra­de­ring dit baie moei­lik sal maak om in die toe­koms ’n groei­koers van 5% te ver­se­ker.

34% van die stad se be­gro­ting word vol­gens hom ge­fi­nan­sier met lang­ter­myn­skuld en ef­fek­te.

Da­ga­da sê Jo­han­nes­bur­gers het in ver­le­de jaar se mu­ni­si­pa­le ver­kie­sing, toe die ANC uit­ge­stem is, ge­wys hul­le is moeg vir “sa­ke soos ge­woon­lik”. Hul­le wil hê die stad moet weg­breek van hoe din­ge in die ver­le­de ge­doen is.

“Hier­die ad­mi­nis­tra­sie vra nie om ver­sko­ning dat hy ten guns­te van die ar­mes is nie.”

So­wat 60% van die ka­pi­taal­be­gro­ting is op­sy ge­sit vir pro­jek­te in die stad se arm­ste ge­bie­de.

“Ons het be­grip vir en sim­pa­tie met ons in­wo­ners wat baie ja­re lank ge­frus­treer is deur on­vol­doen­de diens­le­we­ring.”

Da­ga­da sê 84,7% van Jo­han­nes­burg se be­gro­ting is geld wat die stad in­vor­der.

Met ver­wy­sing na die 12,2%-ver­ho­ging vir wa­ter, ri­o­le­ring en sa­ni­ta­sie sê hy 10,2% gaan reg­streeks na Rand Wa­ter, wat die stad se wa­ter voor­sien. Die an­der 2% is vir be­dryfs­kos­te.

“Dit is be­lang­rik dat ons die ge­hal­te van wa­ter-, e­lek­tri­si­teit-, sa­ni­ta­sie- en vul­lis­ver­wy­de­rings­diens­te in ons stad ver­be­ter.

“Ons is ook vas­be­slo­te in ons stryd teen kor­rup­sie. Ons sal se­ker maak dat die pu­bliek se geld nie ge­steel word nie. Ons sal eer­der geld te­rug­ploeg in ons ge­meen­skap­pe.”

Die 6,2% wat die stad se in­wo­ners meer vir ei­en­doms­be­las­ting moet be­taal, is bin­ne die Re­ser­we­bank se in­fla­sie­tei­ken.

“Die eer­ste R200 000 van ’n woon­ei­en­dom se waar­de is vry­ge­stel,” sê Da­ga­da.

Fo­to: FELIX DLANGAMANDLA

Her­man Mas­ha­ba (regs), bur­ge­mees­ter van Jo­han­nes­burg, wens dr. Ra­be­la­ni Da­ga­da, bur­ge­mees­ters­ko­mi­tee­lid vir fi­nan­sies, gis­ter ná sy begrotingsrede ge­luk.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.